Amser Rhigwm Mawr Cymru

Digwyddodd Amser Rhigwm Mawr Cymru rhwng 26-30 Tachwedd 2018, ac fe gawsom ni wythnos anhygoel o ddathlu rhigymau a chaneuon, a’r manteision y maen nhw’n eu rhoi i blant bach.

Cynhaliwyd digwyddiadau Amser Rhigwm Mawr Cymru arbennig mewn llyfrgelloedd, meithrinfeydd ac ysgolion ledled Cymru, ac yn ystod yr wythnos, fe ddosbarthon ni dros 13,000 o sticeri a thystysgrifau oedd wedi cael eu cynllunio’n arbennig i blant oedd yn rhannu rhigymau.

Gallwch chi ddangos i ni sut y gwnaethoch chi ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru ar #AmserRhigwm MawrCymru.

Rydym ni am i bawb ddal ati i rannu rhigymau a chaneuon gyda phlant, boed hynny gartref, yn y feithrinfa neu pan fyddwch chi allan o’r tŷ. Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau yn Gymraeg a Saesneg i chi eu gwylio a gwrando arnynt ble bynnag fyddwch chi, ac rydym wedi casglu ynghyd gynghorion gwych i’ch helpu i wneud yn fawr o rigymu a chanu.

Diolch i dîm Dechrau Da Sir Ddinbych am rannu’u rhigymau. Gallwch ddod o hyd i ragor ar eu sianel YouTube.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Gwrandewch ar y rhigymau

Rhigymau yn y Gymraeg a'r Saesneg

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Cynghorion rhigymu

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Lawrlwythwch y dystysgrif

Tystysgrif Amser Rhigwm Mawr Cymru

Llongyfarchiadau! Fe wnest ti gymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.