Amser Rhigwm Mawr Cymru

Ymunwch â ni am ein hail flwyddyn yn dathlu rhannu rhigymau a chaneuon ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar ledled Cymru, o 10 i 14 Chwefror 2020.

Ymunwch a’g Amser Rhigwm Mawr Cymru
I ddathlu’r Amser Rhigwm Mawr Cymru nesaf, rydyn ni’n rhoi dros 20,000 o sticeri a thystysgrifau i ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yng Nghymru.

I gymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru, y cyfan sydd angen ichi ei wneud i dderbyn eich tystysgrifau a’ch sticeri rhad ac am ddim ydy cofrestru a chynllunio rhai gweithgareddau rhannu rhigymau a chaneuon difyr ar gyfer y plant rydych chi’n gweithio â nhw.

Diolch i dîm Dechrau Da Sir Ddinbych am rannu’u rhigymau. Gallwch ddod o hyd i ragor ar eu sianel YouTube.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.