Amser Rhigwm Mawr Cymru

Amser Rhigwm Mawr Cymru yw ein dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon.

Yn Chwefror 2021, plant yn y Blynyddoedd Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen fu’n cymryd rhan yn ein digwyddiadau Amser Rhigwm Mawr Cymru ledled Cymru ac ar lein, ble roedden nhw’n gallu canu, odli a gwenu, a chael llawer o sbort yn rhannu rhigymau gyda’i gilydd.

Bob dydd fe wnaethon ni archwilio rhigymau a chaneuon newydd gwych a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru gan gerddorion, beirdd, awduron a darlunwyr plant Cymru. Gallwch ddod o hyd i’r holl gynnwys rhagorol newydd yma isod.

Diwrnod 1

Bore Da Little Bee / Good Morning Little Bee

Cyfansoddwyd cân heddiw gan Laura Bradshaw (Tiwtor Canu Cymunedol a Cherddor) a Joseph Gnagbo (Ieithydd ac Athro).

Diwrnod 2

Antur Gofodwr / Roced Roc a Rôl (Am yn ôl)

Heddiw rydyn ni’n saethu i’r gofod gyda’r awdur ac actor Iwan Garmon.

Diwrnod 3

Cyd-ddarlunio Rhigymau Anghenfil

Heddiw rydyn ni’n dysgu sut i wneud llun o anghenfil! Mae’r awdur a darlunydd plant Sean Chambers wedi ysgrifennu 3 rhigwm angenfilod ac wedi ffilmio fideo darlunio gyda’ch gilydd i chi ei fwynhau.

Diwrnod 4

Lliwiau Hudol / Datblygu alaw

Mae gennym rywbeth arbennig iawn ar eich cyfer heddiw – rydyn ni’n archwilio lliwiau, y tywydd a’r tymhorau. Mae’r bardd a’r canwr Rufus Mufasa wedi cyfansoddi a pherfformio dwy gân newydd sbon i chi eu mwynhau.

Amser Rhigwm Mawr Cymru

Da iawn! Rwyt ti wedi cymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Lawrlwythwch boster Amser Rhigwm Mawr Cymru

Oes gennych chi ddigwyddiad amser rhigwm yn dod yn fuan? Hyrwyddwch ef gyda'n poster templed!

Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.