Amser Rhigwm Mawr Cymru

Bu mwy na 22,000 o blant mewn ysgolion, meithrinfeydd, llyfrgelloedd a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru’n cymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru 2020.

Cynhaliwyd Amser Rhigwm Mawr Cymru o ddydd Llun 10 i ddydd Gwener 14 Chwefror 2020. Bob blwyddyn, mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n hybu gweithgarwch rhannu rhigymau difyr a hwyliog ar gyfer plant 0-5 oed yng Nghymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru’n ôl yn 2021. Tan hynny, gallwch chi ddefnyddio’r adnoddau isod i helpu i gynllunio gweithgareddau difyr i rannu rhigymau a chaneuon ar gyfer y plant rydych chi’n gweithio gyda nhw. Neu i gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost atom ni yn booktrustcymru@booktrust.org.uk

Diolch i dîm Dechrau Da Sir Ddinbych am rannu’u rhigymau. Gallwch ddod o hyd i ragor ar eu sianel YouTube.

Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.

Amser Rhigwm Mawr Cymru

Da iawn! Rwyt ti wedi cymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Gwerth Geiriau Gwirion a Lluniau Dwl

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae'r awdur a'r darlunydd Huw Aaron yn siarad am ei gariad at rigymau nonsens.

Hoff rigymau’r teulu ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru

Mae ein plant ni, sy’n 12, 11 a 7 oed yn ddarllenwyr brwd. Maen nhw wrth eu boddau â llyfrau o Gymru – ar ôl cael blas ar y rhai wnaethon nhw dderbyn o raglen Pori Drwy Stori BookTrust Cymru pan roedden nhw yn y Dosbarth Derbyn.

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.