Amser Rhigwm Mawr Cymru 2022

Amser Rhigwm Mawr Cymru yw ein dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon.

Mother and child with Big Welsh Rhymetime rhyme sheet

Ym mis Chwefror 2022 cafodd dros 25,000 o blant hwyl wrth gymryd rhan gartref neu yn yr ysgol, y feithrinfa neu leoliad blynyddoedd cynnar arall. Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ôl yn 2023.

Gallwch ddod o hyd i’r holl rigymau a gweithgareddau newydd gwych, a grëwyd yn arbennig ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru 2022 gan gerddorion, beirdd, awduron a darlunwyr plant Cymru isod.

Mwynhewch y rhigymu!

Words and Rhyme

Edrychwch ar y fideo odli a gweithgaredd hwyliog yma gan Connor Allen, Children’s Laureate Wales 2021 – 2023.

Dai'r Ffarmwr a'r Llygoden na Allai Odli

Dewch i gael sbri gyda Dai’r Ffarmwr a’r anifeiliaid sy’n odli yn y rhigwm hwn mewn dwy ran gan Dai Woolridge, wedi’i addasu i’r Gymraeg gan Aneirin Karadog, ynghyd â gweithgareddau, lliwio, poster a mwy.

Lola

Ymunwch â Gillian Brownson wrth iddi adrodd stori Lola’r pâl, mwynhewch fideo tynnu llun ar yr un pryd ac argraffwch daflenni lliwio hyfryd y bydd plant wrth eu bodd â nhw.

1af o Fedi a Yr Enfys Unlliw

Daw David Lennon â dwbl y sbort gyda cherdd am y diwrnod cyntaf yn yr ysgol A chân wych am hel lliwiau!

Mynnwch eich Tystysgrif!

Diolch am ymuno! Lawrlwythwch eich tystysgrif arbennig Amser Rhigwm Mawr Cymru i ddathlu.

Cael Cefndir Enfys Amser Rhigwm

Cynnal amser rhigwm ar lein? Ychwanegwch ychydig o liw gyda’r cefndir hwn y gellir ei lawrlwytho.

Lawrlwythwch boster Amser Rhigwm Mawr Cymru

Oes gennych chi ddigwyddiad amser rhigwm yn dod yn fuan? Hyrwyddwch ef gyda'n poster templed!

Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.

Edrychwch ar Rigymau'r Llynedd

Gallwch fwynhau cynnwys gwych o Amser Rhigwm Mawr Cymru 2021.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.

AmserGartref BookTrust Cymru

Chwilio am rywbeth hwyl i’w wneud fel teulu? Mae gennym straeon i’w mwynhau, rhigymau a chaneuon i’w rhannu a gemau a gweithgareddau hwyliog gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr gorau Cymru.

Dysgu rhagor