Amser Rhigwm Mawr Cymru

Amser Rhigwm Mawr Cymru yn digwydd rhwng 7 a 11 Chwefror 2022!

Mother and child with Big Welsh Rhymetime rhyme sheet

Ein thema gyffrous newydd yw ‘Hwyl Rhigymu i Bawb’ ac rydyn ni’n gobeithio y gallwch chi ymuno â ni ar gyfer ein dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon.

Bydd plant yn y blynyddoedd cynnar a’r cyfnod Sylfaen o bob cwr o Gymru’n cymryd rhan mewn digwyddiadau Amser Rhigwm Mawr Cymru gartref, yn yr ysgol ac mewn meithrinfeydd, mewn canolfannau plant a lleoliadau eraill bob blwyddyn. Gallwch chi ymuno yn yr hwyl hefyd drwy gofrestru isod.

Cofrestrwch yma i wybod popeth am Amser Rhigwm Mawr Cymru mewn da bryd a dewiswch eich adnoddau RHAD AC AM DDIM (dolen) 
Nodwch os gwelwch yn dda fod pob tystysgrif a sticer papur bellach wedi cael eu hawlio. Gallwch barhau i gofrestru i gymryd rhan a chael mynediad i'n hadnoddau digidol y gellir eu hargraffu.

Edrychwch ar rigymau'r llynedd

Diwrnod 1

Bore Da Little Bee / Good Morning Little Bee

Cyfansoddwyd cân heddiw gan Laura Bradshaw (Tiwtor Canu Cymunedol a Cherddor) a Joseph Gnagbo (Ieithydd ac Athro).

Diwrnod 2

Antur Gofodwr / Roced Roc a Rôl (Am yn ôl)

Heddiw rydyn ni’n saethu i’r gofod gyda’r awdur ac actor Iwan Garmon.

Diwrnod 3

Cyd-ddarlunio Rhigymau Anghenfil

Heddiw rydyn ni’n dysgu sut i wneud llun o anghenfil! Mae’r awdur a darlunydd plant Sean Chambers wedi ysgrifennu 3 rhigwm angenfilod ac wedi ffilmio fideo darlunio gyda’ch gilydd i chi ei fwynhau.

Diwrnod 4

Lliwiau Hudol / Datblygu alaw

Mae gennym rywbeth arbennig iawn ar eich cyfer heddiw – rydyn ni’n archwilio lliwiau, y tywydd a’r tymhorau. Mae’r bardd a’r canwr Rufus Mufasa wedi cyfansoddi a pherfformio dwy gân newydd sbon i chi eu mwynhau.

Lawrlwythwch boster Amser Rhigwm Mawr Cymru

Oes gennych chi ddigwyddiad amser rhigwm yn dod yn fuan? Hyrwyddwch ef gyda'n poster templed!

Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.