Amser Rhigwm Mawr Cymru 

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad cenedlaethol wythnos o hyd ar gyfer rhannu rhigymau, cerddi a chaneuon yn y blynyddoedd cynnar. Hwyl rhigymu i bawb!

Mother and child with Big Welsh Rhymetime rhyme sheet

Ym mis Chwefror 2024 cafodd dros 25,000 o blant hwyl wrth gymryd rhan gartref neu yn yr ysgol, y feithrinfa neu leoliad blynyddoedd cynnar arall.

Gallwch ddod o hyd i'r holl rigymau a gweithgareddau newydd gwych, a grëwyd yn arbennig ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru 2024 gan beirdd, awduron a cherddorion Cymru isod.

Mwynhewch y rhigymu!

Trysorau Bychan

Cerdd newydd hyfryd am y trysorau bach y gall plant ddod o hyd iddyn nhw ar eu hanturiaethau dyddiol.

Mr Finegar

Stori odli hwyliog a deniadol syn ychwanegu mwy a mwy o Gymraeg wrth fynd ymlaen.

Diwrnod ar y Fferm

Cân ddwyieithog hyfryd newydd sy’n odli! Holl anifeiliaid neidio ar gefn tractor y fferm cyn i’r haul fachlud am y dydd.

Lawrlwythwch boster Amser Rhigwm Mawr Cymru

Oes gennych chi ddigwyddiad amser rhigwm yn dod yn fuan? Hyrwyddwch ef gyda'n poster templed!

Mynnwch eich Tystysgrif!

Diolch am ymuno! Lawrlwythwch eich tystysgrif arbennig Amser Rhigwm Mawr Cymru i ddathlu.

Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

I ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.

Edrychwch ar Rigymau'r Llynedd

Gallwch fwynhau cynnwys gwych o Amser Rhigwm Mawr Cymru 2023.

Bwrw Llygad yn Ôl Dros Amser Rhigwm Mawr Cymru 2022

Gallwch fwynhau cynnwys gwych o Amser Rhigwm Mawr Cymru 2022.

Bwrw Llygad yn Ôl Dros Amser Rhigwm Mawr Cymru 2021

Gallwch fwynhau cynnwys gwych o Amser Rhigwm Mawr Cymru 2021.

Oes gyda chi syniad da am rigwm hwyliog?

Bydden ni wrth ein bodd i glywed oddi wrthych. Dyddiad cau gwneud cynigion yw 13 Medi 2024.

Mwynhewch gyda rhigymau a chaneuon

Cynghorion ar gyfer rhannu rhigymau a chaneuon

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwch chi fwynhau rhannu rhigymau a chaneuon gyda babis a phlant bach.

Gwrandewch ar y rhigymau

Rydym ni wedi dewis rhai o’n hoff rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd unrhyw bryd, unrhyw le!

Beth y mae’r arbenigwyr yn ei ddweud

Rhigymau mewn plentyndod cynnar

Mae rhigymau a hwiangerddi’n nodwedd gyffredin mewn plentyndod. Bydd plant wir yn mwynhau’r rhythm a’r ailadrodd, wrth eu llafarganu, eu darllen, eu dweud neu’u canu.

Mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar

O benillion 700 mlwydd oed a gyfansoddwyd gan fynachod i bwdin ac eliffantod pinc, mae gan rigymau a hwiangerddi Cymraeg hanes cyfoethog a lliwgar.