Croeso i BookTrust Cymru

Mae BookTrust Cymru’n gweithio er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen ymysg plant am ein bod ni’n gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.

Bob blwyddyn byddwn ni’n rhannu dros 175,000 o lyfrau a ddewiswyd yn ofalus ymhlith plant Cymru, a dros 230,000 o adnoddau llythrennedd a rhifedd, Ariennir y gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Rhaglenni BookTrust yng Nghymru

Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau! Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Clwb Bocs Llythyrau yng Nghymru

Mae’r Clwb Bocs Llythyrau’n annog darllen er pleser a dysgu gartref. Mae’n helpu gwella gobeithion addysgol plant sy’n derbyn gofal. Yng Nghymru, mae parseli’n cynnwys llyfrau a deunyddiau ychwanegol yn Gymraeg.

Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog ar gyfer plant oedran Derbyn ag ystod o alluoedd yw Pori Drwy Stori. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar gynllun poblogaidd dechrau Da, a anelir at blant ifancach.

Ymunwch ag Amser Rhigwm Mawr Cymru

Cyn bo hir bydd ysgolion, meithrinfeydd, llyfrgelloedd a lleoliadau blynyddoedd cynnar ym mhob cwr o Gymru’n dathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru. Byddwn ni’n treulio’r wythnos yn dathlu rhigymau a chaneuon a’r holl fanteision yn maen nhw’n eu rhoi i blant.

Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru’n digwydd o ddydd Llun 10 tan ddydd Gwener 14 Chwefror 2020.

Dysgu rhagor

Hefyd i Gymru

Yr adnoddau diweddaraf i Gymru

Twitter

  • An excellent opportunity for schools in Wales, go for it! 1 day ago
  • RT @WorldBookDayUK: Our Author & Illustrator Masterclasses are BACK for 2020! 12 new fabulous films have been created to inspire children a… 1 day ago
  • Am gyfle gwych i ysgolion Cymru, ewch amdani bawb! https://t.co/dSBHYawyew 1 day ago
Dilyn ni

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant
ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru...