Dechrau Da yng Nghymru 

Mae Dechrau Da yn annog teuluoedd i ddarllen a rhannu llyfrau o oedran ifanc iawn.

Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da oddi wrth yr Ymwelydd Iechyd, a phob pecyn yn cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg, ynghyd â llyfryn yn llawn o syniadau am sut i rannu llyfrau, storïau a rhigymau. Dysgwch ragor am y gefnogaeth rydym ni’n ei roi i ymwelwyr iechyd a gweithwyr blynyddoedd cynnar ledled Cymru.

Cynadleddau Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar y BookTrust – 2019

Pleser ydy cyhoeddi y gallwch chi nawr gofrestru ar gyfer Cynadleddau Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru!

Cofrestrwch am eich tocyn nawr

Dechrau Da yng Nghymru

Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Gyda’ch help chi bydd plant o bob cwr o Gymru’n derbyn eu pecynnau Dechrau Da Babi a Blynyddoedd Cynnar. Dysgwch ragor am roi’r pecynnau Dechrau Da…

Rhannu negeseuon Dechrau Da

Edrychwch ar negeseuon allweddol Dechrau Da i’w rhannu â’r teuluoedd rydych chi’n gweithio â nhw.

Blwch Gwych Dechrau da

Mae adnoddau’r Blwch Gwych yn helpu ymarferwyr i redeg sesiynau amser stori difyr sy’n annog rhieni a gofalwyr i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u plant.

Mwy gan BookTrust Cymru

BookTrust Cymru ar Twitter

  • RT @5tAndrews: This young lady in REF has been practising her Pori Drwy rhymes at home as well as in school and today taught the class one… 11 hours ago
  • RT @YGGBrynymor1: Llongyfarchiadau i’n plant y Derbyn am gyflawni Her Rigymu Pori Drwy Stori heddiw👏👏👏😍🎶 We’re so proud of our Reception ch… 11 hours ago
  • RT @ysgolybannau: Her Rhigymu Pori Drwy stori - mae'r plant wedi mwynhau! The Pori Drwy Stori Rhyme Challenge - the children have enjoyed!… 18 hours ago
Dilynwch ni ar Twitter

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori yw’r rhaglen genedlaethol ar gyfer plant oedran Derbyn yng Nghymru, a ddarperir gan BookTrust Cymru. Mae’n hollol ddwyieithog ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Gweithgareddau Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 2018