Blwch Gwych Dechrau da

Mae ein hadnoddau Blwch Gwych yn helpu ymarferwyr i redeg sesiynau amser darllen difyr sy’n annog rhieni a gofalwyr i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u plant.

Mae adnoddau’r Blwch Gwych ar gael i’r cynadleddwyr sy’n mynychu Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar flynyddol BookTrust Cymru. Os hoffech chi gael gwybod am ein cynadleddau yn y dyfodol, cofrestrwch i dderbyn Cylchlythyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru a dilynwch ni ar Twitter.

Families with children under 5 reading together

Beth ydy sesiwn Blwch Gwych?

Amser stori arbennig ydy sesiwn Blwch Gwych lle mae pob teulu’n cael copi o’r llyfr i afael ynddo a’i gyd-ddarllen.

Mae’r sesiynau’n gallu cynnwys gweithgareddau fel rhigymau, crefftau a chwarae amlsynhwyraidd hefyd.

I gael gwybod mwy darllenwch ein Llawlyfr Blwch Gwych.

Pam rhedeg sesiwn Blwch Gwych?

Trwy fodelu rhannu llyfr i rieni a gofalwyr, mae ymarferwyr yn gallu rhoi’r hyder iddyn nhw i barhau i ddarllen yn y cartref gyda’u plentyn.

Eisiau gwybod mwy? Darllenwch ein Crynodeb o Adroddiad Gwerthuso’r Blwch Gwych 2016 a gynhaliwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Adnoddau Blwch Gwych 2019

Llyfryn Blwch Gwych

Canllaw hwylus i'r Blwch Gwych

Mae’r llawlyfr maint A4 yn llawn i’r ymylon â phopeth y mae angen ichi ei wybod am sut i redeg sesiwn Blwch Gwych, gan gynnwys ambell air i gall defnyddiol.

Taflenni gweithgareddau Blwch Gwych

Dod â’r stori’n fyw

Mae yna daflen A4 o weithgareddau ar gyfer pob un o lyfrau’r Blwch Gwych, gyda gweithgareddau difyr a rhigymau gwych sy’n dod â’r straeon yn fyw.

Llyfrau Blwch Gwych: recordiadau sain Cymraeg

Gwrando ar ein llyfrau

Mae’r recordiadau hyn yn gallu’ch cefnogi chi i rannu llyfrau Cymraeg â theuluoedd.

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Taflenni gweithgareddau Blwch Gwych 2018

Cael eich ysbrydoli

Syniadau gwych ar gyfer gweithgareddau a rhigymau i’w defnyddio â llyfrau Blwch Gwych blaenorol.

Canfyddwr Llyfrau

Dod o hyd i’ch llyfr nesaf

Eisiau dod o hyd i lyfrau sy’n ddifyr, yn addas i oedran ac yn llawn hwyl? Rhowch gynnig ar ein Canfyddwr Llyfrau penigamp.

Amser rhigymu

Gwrando ar rigymau

Detholiad gwych o rigymau Cymraeg a Saesneg y gallwch chi eu defnyddio yn eich sesiynau.