Hyfforddiant Ymwelwyr Iechyd Dechrau Da Cymru

Gweithdy rhyngweithiol yn cyflwyno dechrau da, yn egluro manteision darllen ar y cyd cynnar ac yn rhoi cyngor ymarferol ynghylch sut i roi pecynnau babanod a blynyddoedd cynnar i deuluoedd yng Nghymru.

Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn sy’n para 2 awr yn cyflwyno myfyriwr-ymwelwyr iechyd i raglenni Dechrau Da Babi a Blynyddoedd Cynnar ac yn rhoi canllawiau ymarferol y gallwn nhw eu hymgorffori yn eu harfer.

Mae’r gweithdy yn edrych ar y pynciau a ganlyn:

  • Cyflwyniad i BookTrust Cymru a Dechrau Da
  • Manteision rhannu darllen yn gynnar
  • Trosolwg o becynnau Dechrau Da a negeseuon wrth wneud rhodd ohonyn nhw
  • Cyfweliadau ag Ymwelwyr Iechyd a staff Llyfrgell
  • Canllawiau ar gydweithio â phartneriaid Dechrau Da

Fe fyddwch chi hefyd yn cael:

  • Awgrymiadau ar gyfer gwneud rhodd o’r pecynnau
  • Ymchwil gefndir a phethau eraill i’w darllen

Adnoddau gweithdy ar gyfer myfyriwr

Fe fydd y gweithdy Dechrau Da yn rhoi canllawiau ymarferol ichi ar sut i wneud rhodd o becynnau Dechrau Da, yn ogystal â throsolwg o sut y mae’r rhaglen o fudd i ddatblygiad plant.

Cyflwyno cyflwyniad Dechrau da

Lawrlwythwch y cyflwyniad

Cyflwyniad sy’n cynnwys trosolwg o’r BookTrust a gwybodaeth am becynnau Dechrau Da Babi a Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar, gyda chanllawiau a negeseuon allweddol ar gyfer arfer gorau wrth wneud rhodd. Mae’r cyflwyniad hefyd yn cynnwys cyfweliadau ar fideo g

Nodiadau myfyrwyr

Lawrlwythwch y nodiadau myfyrwyr

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae’r gweithdy’n edrych arni, gan gynnwys trosolwg o bob rhaglen Dechrau Da, cynnwys pecynnau a chanllawiau ar wneud rhodd, yn ogystal â phethau ychwanegol i’w darllen, ymchwil gefndir a Chwestiynau Cyffred

Adnoddau gweithdy ar gyfer arweinwyr cwrs

Gweithdy rhyngweithiol sy’n cyflwyno Dechrau Da, yn esbonio manteision rhannu darllen yn gynnar ac yn rhoi cyngor ymarferol ynglŷn â sut i wneud rhodd o becynnau Babi a Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd yng Nghymru.

Cyflwyno cyflwyniad Dechrau da

Lawrlwythwch y cyflwyniad

Cyflwyniad sy’n cynnwys trosolwg o’r BookTrust a gwybodaeth am becynnau Dechrau Da Babi a Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar, gyda chanllawiau a negeseuon allweddol ar gyfer arfer gorau wrth wneud rhodd. Mae’r cyflwyniad hefyd yn cynnwys cyfweliadau ar fideo g

Arweinydd y cwrs nodiadau

Lawrlwythwch y arweinydd y cwrs nodiadau

Mae strwythur a’r dull o gyflawni’r gweithdy Dechrau Da yn hyblyg – mae’r nodiadau a ganlyn yn amlinellu sut i gyflawni’r cwrs mewn 2 awr. Mae’r strwythur a awgrymir ar gyfer y gweithdy’n cynnwys sesiynau rhyngweithiol, pwyntiau trafod, cwisiau, a gweithg

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant
ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru