Programmes

We want every child to have the good start in life that reading brings. It’s why our programmes reach the families of every child across the country with books, resources, support and guidance.

Our books and resources are delivered via health, library, schools and early years practitioners, and are supported with guidance to encourage the reading habit. Our flagship programme Bookstart reaches every baby in England and Wales in their first year. Read on to find out more about our programmes and campaigns.

Our programmes

Bookstart

Free books for every child in England and Wales from 0-5 years: find out everything you need to know about our flagship early years programme Bookstart, the world's first national book-gifting scheme.

BookTrust Storytime

BookTrust Storytime is an exciting new library experience for families, offering storytime sessions as well as fun, free activities for 0-5s.

Letterbox Club

Schools and local authorities can buy this programme for children aged 3-13 across the UK: the Letterbox Club aims to inspire a love of reading and engagement with numeracy in children who are looked after, with fun parcels through the post.

For Primary Schools

Explore our recommendations, resources, and advice for primary school teachers.

Bookbuzz

Schools can buy this programme for children in Year 7 or 8: students get to choose their own book to keep from a list of 16 titles, all selected by a panel of experts.

BookTrust Represents

BookTrust Represents is our programme created to promote children’s authors and illustrators of colour.

Our programmes in Wales

Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau! Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog ar gyfer plant oedran Derbyn ag ystod o alluoedd yw Pori Drwy Stori. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar gynllun poblogaidd dechrau Da, a anelir at blant ifancach.

Amser Rhigwm Mawr Cymru

Ymunwch gyda ni ar gyfer dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon. Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n digwydd ledled Cymru, ac mae wedi’i anelu at blant yn y Blynyddoedd Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen. Os ydych chi’n cymryd rhan gartref, yn yr ysgol neu mewn lleoliad gofal plant, bydd pawb ohonom ni’n canu, yn rhigymu, yn gwenu ac yn cael llawer o hwyl wrth rannu odlau gyda’n gilydd yr wythnos hon.

Become a BookTrust Friend today

Give the gift of reading from just £3 a month

Open the magical world of books to children

How to become a Friend