Croeso i Pori Drwy Stori

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous sy'n ceisio cefnogi llythrennedd a rhifedd plant wrth iddynt ddechrau yn y dosbarth Derbyn ymhob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn darparu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref gan annog rhieni i barhau â'u rôl hanfodol fel partneriaid wrth ddysgu eu plant. Caiff Pori Drwy Stori ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Sylwch, os gwelwch yn dda, o Fawrth 2020 mae dyddiadau a digwyddiadau rhaglenni ac ymgyrchoedd yn agored i newidiadau. Gwiriwch yma am ddatblygiadau pellach.

Adnoddau

Tymor yr Hydref

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr hydref.

Tymor y Gwanwyn

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor y gwanwyn.

Tymor yr haf

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr haf.

Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori

Dod o hyd i holl weithgareddau ac adnoddau Pori Drwy Stori Meithrin

Archwilio

Efallai yr hoffech chi hefyd

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Cofrestru...

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Canfyddwr Llyfrau

Dod o hyd i’ch llyfr nesaf

Eisiau dod o hyd i lyfrau sy’n ddifyr, yn addas i oedran ac yn llawn hwyl? Rhowch gynnig ar ein Canfyddwr Llyfrau penigamp.