Croeso i Pori Drwy Stori

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous sy'n ceisio cefnogi llythrennedd a rhifedd plant wrth iddynt ddechrau yn y dosbarth Derbyn ymhob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn darparu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref gan annog rhieni i barhau â'u rôl hanfodol fel partneriaid wrth ddysgu eu plant. Caiff Pori Drwy Stori ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Adnoddau

Tymor yr Hydref

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr hydref.

Tymor y Gwanwyn

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor y gwanwyn.

Tymor yr haf

Croeso i’ch adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr haf.

Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori

Dod o hyd i holl weithgareddau ac adnoddau Pori Drwy Stori Meithrin

Archwilio

Efallai yr hoffech chi hefyd

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Cofrestru...

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Canfyddwr Llyfrau

Dod o hyd i’ch llyfr nesaf

Eisiau dod o hyd i lyfrau sy’n ddifyr, yn addas i oedran ac yn llawn hwyl? Rhowch gynnig ar ein Canfyddwr Llyfrau penigamp.