Croeso i raglen Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog gyffrous ydy Pori Drwy Stori, ar gyfer plant oedran dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yng Nghymru, â'r nod o ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a'u sgiliau siarad a gwrando er mwyn cefnogi Dysgu Sylfaen.

Mae’r rhaglen yn darparu adnoddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref, gan annog rhieni i barhau yn eu rôl hanfodol fel partneriaid yn nysg eu plant. Mae rhaglen Pori Drwy Stori’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Adnoddau

Tymor yr Hydref

Yr Her Rigymu a’r Calendr Dyna Dywydd ar-lein yw’r adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr Hydref.

Tymor y Gwanwyn

Pecynnau Llyfr Pori Drwy Stori a chardiau Ble Mae’r Ddafad? yw’r adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor y gwanwyn.

Tymor yr haf

Fy Llyfr a chylchgrawn Her yr Ungorn yw’r adnoddau Pori Drwy Stori ar gyfer tymor yr haf.

Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori

Dod o hyd i holl weithgareddau ac adnoddau Pori Drwy Stori Meithrin

Archwilio

Efallai yr hoffech chi hefyd

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oed yng Nghymru?

Cofrestru...

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant ar gyfery marferwyr ac athrawon

Canfyddwr Llyfrau

Dod o hyd i’ch llyfr nesaf

Eisiau dod o hyd i lyfrau sy’n ddifyr, yn addas i oedran ac yn llawn hwyl? Rhowch gynnig ar ein Canfyddwr Llyfrau penigamp.