Tymor y Gwanwyn

Bagiau Llyfrau Bwmerang: Dyma set o fagiau llyfrau y bydd y plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys dau lyfr lluniau gwych: Cled y Jamborî’r Jyngl gan Jo Empson, wedi’i addasu gan Llinos Dafydd, a The Cave gan Rob Hodgson. Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn ei gylchgrawn gweithgaredd ei hun i’w gadw. Fe welwch chi lawer o syniadau a gweithgareddau ym mhecyn offer yr athro i’ch helpu chi a’ch dosbarth archwilio llyfrau Boomerang.

Cardiau Ble Mae’r Ddafad: Bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref, ac fe welwch chi ddigonedd o awgrymiadau yn ein fideos Ble Mae’r Ddafad, neu darllenwch ein hastudiaeth achos i weld sut mae gwneud gwahaniaeth gyda’r cardiau Ble Mae’r Ddafad.

Bagiau Llyfrau Bwmerang

Bagiau Llyfrau Bwmerang

Set o fagiau llyfrau y bydd y plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys dau lyfr lluniau gwych. Bydd pob plentyn yn derbyn ei gylchgrawn gweithgaredd ei hun i’w gadw. Fe welwch chi lawer o syniadau a gweithgareddau ym mhecyn offer yr athro.

Cardiau Ble Mae’r Ddafad

Cardiau Ble Mae’r Ddafad

Bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref, ac fe welwch chi ddigonedd o awgrymiadau yn ein fideos.