Tymor y Gwanwyn

Bagiau Llyfrau Bwmerang – set o fagiau llyfrau y bydd plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn ei gadw.

Cardiau Ble Mae’r Ddafad – bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref.

Bagiau Llyfrau Bwmerang

Bagiau Llyfrau Bwmerang

Set o fagiau llyfrau y bydd plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn ei gadw.

Cardiau Ble Mae’r Ddafad

Cardiau Ble Mae’r Ddafad

Bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref.