Cardiau Ble Mae’r Ddafad

Bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref.

Mae llawer o gemau hwyliog y gellir eu chwarae gyda’r cardiau yn y dosbarth ac yn y cartref, ac fe welwch chi lawer o syniadau yn ein fideos Ble Mae’r Ddafad, neu darllenwch ein hastudiaeth achos i ddysgu sut i wneud gwahaniaeth gyda’ch cardiau Ble Mae’r Ddafad.

Lawrlwytho’r cardiau

Lawrlwytho cardiau Ble Mae’r Ddafad

Set gyfan cardiau Ble Mae’r Ddafad rhag ofn eich bod eisiau argraffu set ychwanegol ar gyfer eich dosbarth.

Canllaw i athrawon

Lawrlwytho’r canllaw

Canllaw i athrawon ar sut i ddefnyddio cardiau Ble Mae’r Ddafad yn yr ysgol.

Pecyn offer i athrawon

Lawrlwytho pecyn offer ymarferydd Ble Mae’r Ddafad

Mae pecyn offer Ble Mae’r Ddafad yn llawn o syniadau hwyliog ar gyfer gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio adnodd rhifedd Ble Mae’r Ddafad, yn ogystal â rhai gweithgareddau y gallwch chi annog teuluoedd i’w gwneud yn y cartref.

Syniadau i ddefnyddio’r cardiau

Lawrlwytho’r daflen syniadau

Mae llawer o ffyrdd hwyliog y gallwch chi ddefnyddio’r cardiau i siarad am rifau, siapiau, meintiau a lliwiau gyda’ch dosbarth. Gallwch chwarae’r gemau gyda’ch gilydd dan do neu tu allan.

Fideos Ble Mae’r Ddafad

Darllen yr astudiaeth achos

Sut gwnaeth un ysgol ddefnyddio’r cardiau

Defnyddio cardiau Ble Mae’r Ddafad fel adnodd hwyliog a hyblyg i wella’r dysgu drwy amrywiaeth o gemau.