Pecynnau Llyfr Pori Drwy Stori

Pecyn llyfr i bob plentyn dosbarth Derbyn ei gymryd adref a'i gadw. Mae'r pecyn yn cynnwys y llyfr dwyieithog gwych Enfawr gan Rob Biddulph addasiad gan Casia Wiliam. Mae pob plentyn hefyd yn derbyn chylchgrawn gweithgareddau i'w gadw.

Dewch o hyd i lwyth o syniadau a gweithgareddau yn y pecyn offer i'ch helpu chi a'ch dysgwyr i archwilio Enfawr.

Pecyn llyfr i bob plentyn dosbarth Derbyn ei gymryd adref a'i gadw

Cylchgrawn Pecyn Llyfr

Lawrlwythwch Gylchgrawn Pecyn Llyfr Pori Drwy Stori

Bydd pob plentyn yn derbyn copi o’r cylchgrawn gweithgaredd hwyliog hwn i’w rannu â rhieni a gofalwyr yn y cartref.

Pecyn offer i athrawon

Pecyn offer i athrawon

Mae’r pecyn offer yn awgrymu ffyrdd y gall athrawon rannu’r bagiau er mwyn i’r plant wir fwynhau darllen y llyfrau a’r cylchgrawn yn y cartref a’r ysgol.

Canllaw Athro Pecyn Llyfr Pori Drwy Stori

Lawrlwythwch Ganllaw’r Athro

Canllaw byr i gefnogi athrawon wrth ddefnyddio’r pecynnau llyfr.

Cyflwyniad Pecyn Llyfr Pori Drwy Stori

Cyflwyniad Pecyn Llyfr Pori Drwy Stori

Cyflwyno Pecynnau Llyfr Pori Drwy Stori i rieni a gofalwyr gyda’r cyflwyniad yma, sy’ncynnwys gwybodaeth am fanteision rhannu straeon a chyngor ar gyfer teuluoedd.

Canllaw Teuluoedd

Canllaw Teuluoedd i Pori Drwy Stori

Canllaw dwyieithog i gyflwyno adnoddau Pori Drwy Stori i deuluoedd, gyda rhai syniadau cyflym am weithgareddau ar gyfer y plant. Bydd pob teulu yng Nghymru’n derbyn chwe adnodd Pori Drwy Stori llawn hwyl yn ystod blwyddyn y dosbarth Derbyn.

Sut gwnaeth un ysgol ddefnyddio’r bag

Darllen yr astudiaeth achos

Defnyddiodd Ysgol Gynradd Danygraig y Bagiau Llyfrau Bwmerang fel pont bwysig rhwng yr ysgol a’r cartref.

Gwrando ar Enfawr yn y Gymraeg

Gwrando ar ragor o straeon yn Gymraeg