Tymor yr Hydref

Bydd Pori Drwy Stori’n darparu deunyddiau dwyieithog ar gyfer ysgolion a theuluoedd:

Her Rigymu – set o rigymau difyr ac amrywiol Cymraeg a Saesneg i’w dysgu a’u mwynhau. Bydd ysgolion yn derbyn llyfrynnau a thystysgrifau i’r plant, a phosteri ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Calendr Dyna Dywydd – dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Her Rigymu

Beth am ymuno â ni ar siwrnai drwy rigymau a chaneuon!

Rydyn ni wedi dewis 10 o rigymau difyr ac amrywiol Cymraeg a Saesneg ichi eu mwynhau â’ch dosbarth Derbyn.

Calendr Dyna Dywydd

Calendr Dyna Dywydd

Dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Cystadleuaeth enwi anturiaethwyr Pori Drwy Stori!

Mae dau aelod newydd wedi ymuno ag anturiaethwyr Pori Drwy Stori eleni, ac maen nhw wrth eu bodd i gael cwrdd â disgyblion newydd y Derbyn! Ond dydyn nhw ddim yn hapus iawn, oherwydd does ganddyn nhw ddim enw! Allai eich ysgol chi enwi’r anturiaethwyr?

Cliciwch yma i gystadlu, ac i roi cyfle i’ch dosbarth chi ennill!