Tymor yr Hydref

Bydd Pori Drwy Stori’n darparu deunyddiau dwyieithog ar gyfer ysgolion a theuluoedd:

Sialens Rhigwm – set o daflenni rhigwm yn cynnwys pum rhigwm Saesneg a phum rhigwm Cymraeg, gyda thystysgrifau ar gyfer y plant pa fyddant wedi gorffen y sialens, sef gallu dysgu ac ailadrodd y rhigymau!

Calendr Dyna Dywydd – dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Sialens Rhigwm

Sialens Rhigwm

Mae'r Sialens Rhigwm yn rhoi cyfle i gael hwyl wrth ddysgu ac adrodd rhigymau a barddoniaeth.

Calendr Dyna Dywydd

Calendr Dyna Dywydd

Dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.