Calendr Dyna Dywydd

Dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Cynnwys: taflenni cofnodi’r tywydd, taflen grynhoi a thystysgrif.

Calendr Dyna Dywydd

Lawrlwytho’r calendr

Dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Lawrlwytho’r canllaw i Dyna Dywydd

Lawrlwytho’r canllaw i ymarferwyr

Mae’r Calendr Dyna Dywydd yn helpu plant i greu set ddata drwy sylwi ar y tywydd. Bydd pob plentyn oedran Derbyn yng Nghymru’n derbyn yr adnodd fel rhan o raglen Pori Drwy Stori a gynhelir gan BookTrust Cymru.

Pecyn offer Calendr Dyna Dywydd

Fy nghalendr Dyna Dywydd Pecyn offer

Nod y pecyn offer hwn yw eich helpu i ddenu plant a theuluoedd gyda gwersi hwyliog, am ein bod ni’n deall bod plant yn dangos llawer gwell cynnydd yn yr ysgol pan fydd eu rhieni neu ofalwyr yn ymddiddori mewn cefnogi’u haddysg yn y cartref.