Her Rigymu

Croeso i’r Her Rigymu, sef rhan o raglen Pori Drwy Stori BookTrust Cymru. Beth am ymuno â ni ar siwrnai drwy rigymau a chaneuon!

Rydyn ni wedi dewis 10 o rigymau difyr ac amrywiol Cymraeg a Saesneg ichi eu mwynhau â’ch dosbarth Derbyn. Gallwch chi ddewis y rhigymau sydd fwyaf addas i’ch dosbarth, dangos eich cynnydd ar y poster Siwrnai Rigymu, gwylio ein fideos cyffrous ar-lein a gwobrwyo’ch dosbarth â’u tystysgrifau Her Rigymu.

Mae’r Her Rigymu wedi’i chynllunio i’w defnyddio yn yr ysgol ac yn y cartref, ac i fachu diddordeb rhieni a gofalwyr.

Rhyme Challenge poster illustrated by Matt Joyce
Darluniau gan Matt Joyce

Lawrlwytho Canllaw Athrawon Pori Drwy Stori

Lawrlwytho Canllaw Athrawon Pori Drwy Stori

Canllaw Athrawon Her Rigymu Pori Drwy Stori: canllaw syml i Her Rigymu Pori Drwy Stori. Gallwch chi ddysgu mwy am yr hyn y byddwch chi’n ei dderbyn a syniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r rhaglen.

Pecyn Cymorth Athrawon yr Her Rigymu

Lawrlwytho Pecyn Cymorth Athrawon yr Her Rigymu

Pecyn cymorth yr Her Rigymu, wedi’i ysgrifennu gydag athrawon i athrawon. Gwybodaeth sy’n dangos pwysigrwydd rhannu rhigymau, gweithgareddau ar gyfer pob rhigwm; cysylltiadau i Fframwaith y Cyfnod Sylfaen, a fersiynau estynedig o nifer o rigymau.

Lawrlwytho Llyfrynnau’r Her Rigymu

Lawrlwytho Llyfrynnau’r Her Rigymu

I blant fynd â nhw adref i’w canlyn. Mae’r llyfrynnau hyn yn cynnwys gwybodaeth i rieni a gofalwyr am yr Her Rigymu, gyda rhigymau, caneuon a cherddi i blant eu dysgu.

Lawrlwytho Poster Siwrnai’r Her Rigymu

Lawrlwytho Poster Siwrnai’r Her Rigymu

I’w ddefnyddio mewn ystafelloedd dosbarth i gofnodi’r rhigymau rydych chi’n eu dysgu bob wythnos.

Lawrlwytho Tystysgrifau’r Her Rigymu

Lawrlwytho Tystysgrifau’r Her Rigymu

I’w rhoi i bob plentyn ar ddiwedd yr Her Rigymu i ddathlu eu cyflawniadau.

Gwylio neu wrando ar rigymau’r Her Rigymu

Gwylio neu wrando ar y rhigymau.

Gallwch chi wylio neu wrando ar rigymau wythnosol yr Her Rigymu yma.

Cystadleuaeth enwi anturiaethwyr Pori Drwy Stori!

Mae dau aelod newydd wedi ymuno ag anturiaethwyr Pori Drwy Stori eleni, ac maen nhw wrth eu bodd i gael cwrdd â disgyblion newydd y Derbyn! Ond dydyn nhw ddim yn hapus iawn, oherwydd does ganddyn nhw ddim enw! Allai eich ysgol chi enwi’r anturiaethwyr?

Cliciwch yma i gystadlu, ac i roi cyfle i’ch dosbarth chi ennill!