Cylchgrawn Her yr Uncorn

Cynlluniwyd y cylchgrawn hwn, yn llawn o weithgareddau hwyliog, i gael ei anfon adref gyda phlant dros yr haf ar ddiwedd eu blwyddyn yn y Derbyn.

Cysylltir gweithgareddau â deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac mae’n annog plant i ymarfer sgiliau dros y gwyliau drwy chwarae gemau gyda rhiant neu ofalwr. Er mwyn cyffroi’r plant am dderbyn cylchgrawn, gall athrawon chwarae rhai o’r gemau yn y dosbarth yn gyntaf.

The Unicorn's Challenge Magazine

Cylchgrawn Her yr Uncorn

Her yr Ungorn Pori Drwy Stori: Canllaw i Athrawon