Pecynnau Dechrau Da yng Nghymru

Gyda’ch help chi bydd plant o bob cwr o Gymru’n derbyn eu pecynnau Dechrau Da Babi a Blynyddoedd Cynnar. Dysgwch ragor am y pecynnau Dechrau Da cyfredol a chynghorion am sut i’w rhoi i deuluoedd.

Pecyn babi

Ar gyfer pwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae’r pecyn ar gyfer babanod yng Nghymru. Mae ymwelwyr iechyd fel rheol yn rhoi’r pecynnau yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y babi’n 6 mis oed.

Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr a ddewiswyd yn ofalus i apelio at blant ifanc iawn, a llyfryn arbennig sy’n cynnwys syniadau ar gyfer rhannu llyfrau, straeon a rhigymau.

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys mat bwrdd rhigwm arbennig, sy’n cynnwys syniadau ar gyfer rhigymau Cymraeg a Saesneg.


Pecyn Blynyddoedd Cynnar

Ar gyfer pwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae’r pecyn ar gyfer plantos bach yng Nghymru. Mae ymwelwyr iechyd fel rheol yn rhoi’r pecynnau yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y plentyn bach yn 27 mis oed.

Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr stori a llun, a llyfryn yn llawn syniadau ar gyfer rhannu llyfrau, straeon a rhigymau.

Mae bag gwyrdd Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da wedi’i gynllunio i blantos bach ei ddal ac mae’n ddelfrydol iddyn nhw ei gario eu hunain i’r llyfrgell.

Nodwch os gwelwch yn dda y gall y llyfrau sydd yn y pecyn fod yn wahanol i’r rhai yn y llun. 


Beth yw'r ffordd orau o roi'r pecynnau hyn?

Wrth roi rhodd pecyn Dechrau Da i deulu, mae’n bwysig:
  • Cyfleu neges gynnes a chalonogol o safon uchel am bleser a manteision rhannu llyfrau
  • Dangos cynnwys y pecyn
  • Gwahodd y teulu i ymuno â’r llyfrgell
  • Rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw ddigwyddiadau lleol, fel amser stori a rhigwm, neu gyfleoedd dysgu perthnasol i deuluoedd

Gifting the packs image