Croeso i’n Hwythnos Ddathlu!

Holl bwrpas yr wythnos hon yw eich dathlu chi: ein rhwydwaith o bartneriaid sydd wir yn dod â’r hud ddarllen ar y cyd yn y blynyddoedd cynnar. 

Hyb Adrodd Straeon Cymru

Croeso i'r hyb digidol penodol ar gyfer partneriaid cyflenwi blynyddoedd cynnar y BookTrust - yn cwmpasu ein holl weithgareddau blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ewch ar eich union i ...

Bookstart Toddler Pack Wales

Dechrau Da i Blant Bach a i Blant Cyn Oed Ysgol

Cynllun peilot blynyddoedd cynnar sydd wedi'i fwriadu ar gyfer teuluoedd dan anfantais, sydd o bosibl angen cefnogaeth i ddechrau darllen.

neu
A child clapping at a BookTrust Storytime event

Amser Stori BookTrust Cymru

Profiadau newydd, cyffrous yn y llyfrgell i deuluoedd, gyda gweithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim i blant 0-5 oed, gan gynnwys sesiynau amser stori.

Syniadau ac ysbrydoliaeth gan Michael Rosen

Rydyn ni wedi ymuno â’r awdur gwych Michael Rosen i ddod â chyfres newydd gyffrous ichi o ganllawiau fideo i adroddwyr straeon.

O leisio cymeriadau gwahanol i ddefnyddio pypedau fel rhan o’r stori, mae’r canllawiau ysbrydoledig hyn yn llawn dop o awgrymiadau ac ambell air i gall i wneud amser stori’n hudol.

Gwyliwch y fideos

Siwrnai ddarllen blynyddoedd cynnar y BookTrust

Dechrau Da Babi

Dysgu rhagor

Ein bag-llyfrau poblogaidd am ddim i bob plentyn dan 12 mis oed.

Pecyn Blynyddoedd Cynnar

Dysgu rhagor

Pecyn i bob plentyn bach yng Nghymru.

Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori

Dysgu rhagor

Rhaglen gyffrous ddwyieithog i gefnogi llythrennedd a rhifedd plant.

Dosbarth Derbyn Pori Drwy Stori

Dysgu rhagor

Adnoddau am ddim ar gyfer pob plentyn wrth iddyn nhw ddechrau mewn dosbarth derbyn ym mhob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Llyfrau ieithoedd deuol

Dysgu rhagor

Llyfrau ac adnoddau ieithoedd deuol am ddim ar gyfer teuluoedd y mae’r Saesneg yn iaith ychwanegol iddyn nhw.

Yn Cyflwyno Dechrau Da

Dysgu rhagor

Trosolwg o BookTrust phecynnau Dechrau Da Babi a Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar, canllawiau a negeseuon allweddol i’w cofio wrth roi’r pecynnau.