Sôn am Lyfr

Defnyddiwch adnoddau Sôn am Lyfr rhwng dechrau mis Mawrth a diwedd mis Mehefin. Arwyr Go Iawn gan Julia Seal, addasiad Mari George ydy’r llyfr sydd wedi’i ddewis ar gyfer Sôn am Lyfr eleni.

Byddwch chi’n derbyn copi dwyieithog o’r llyfr a set o adnoddau rhyngweithiol, o ansawdd uchel ar gyfer pob plentyn sydd wedi’i gofrestru i gymryd rhan yn rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori. Trefnwch a defnyddiwch yr adnoddau yn y ffordd sydd fwyaf addas i’ch ysgol neu’ch lleoliad chi. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n lledaenu’r gweithgareddau dros nifer o wythnosau. Defnyddiwch y Canllaw i Ymarferwyr ar-lein a’r llythyr sydd wedi’i gynnwys yn eich parsel i’ch helpu i gynllunio sut a phryd y byddwch chi’n defnyddio’r gweithgareddau hyn.

Rhannu gwybodaeth ac ennyn cyffro

Poster Sôn am Lyfr

Poster A3 i’ch helpu i rannu gwybodaeth â rhieni a gofalwyr.

Gweithgaredd Beth ydw i?

Beth ydw i?

Gweithgaredd difyr i blant i helpu i ennyn cyffro cyn ichi anfon y llyfr a’r adnoddau adref iddyn nhw.

Cyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Taflen i gyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd, gyda rhai syniadau a chynghorion defnyddiol.

Canllaw i Ymarferwyr

Canllaw’r Ymarferydd

Sut i fanteisio’n llawn ar Raglen Feithrin Pori Drwy Stori: argymhellion allweddol, syniadau ac enghreifftiau o arferion da.

Cerdyn Cwestiynau

Cerdyn cwestiynau Sôn am Lyfr

I’ch helpu i fwynhau Arwyr Go Iawn gyda’ch gilydd. Dalen liwgar i helpu rhieni a gofalwyr i fwynhau darllen gyda’u plant, siarad am y llyfr a gofyn cwestiynau.

Dalen Weithgareddau

Gweithgaredd Gwisgo’r Arwr

Gweithgaredd difyr sy’n ymwneud ag Arwyr Go Iawn i annog rhieni i chwarae, siarad a chael hwyl gyda’u plentyn.

Dalen weithgareddau

Gweithgaredd Pypedau Bys

Gweithgaredd i’w ddefnyddio gydag Arwyr Go Iawn cyn, yn ystod ac ar ôl darllen y llyfr i annog rhieni a gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn.

Cardiau Heriau

Heriau difyr

Tri cherdyn her i blant eu cwblhau gartref er mwyn eu hannog i ddal ati i ddarllen a rhannu llyfrau, ac i helpu i gynnal cysylltiad cryf rhwng yr ysgol / lleoliad a’r cartref.

Gwylio’r addasydd yn darllen Arwyr Go Iawn.

Cerdyn post adborth

Cerdyn post adborth

Cerdyn post adborth difyr i helpu i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol / lleoliad ac i annog llais y disgybl.

Gwrando ar Arwyr Go Iawn yn Gymraeg