Sôn am Lyfr

Defnyddiwch adnoddau Sôn am Lyfr rhwng dechrau mis Mawrth a diwedd mis Mai. Trefnwch a defnyddiwch yr adnoddau ym mha bynnag ffordd sydd orau i’ch ysgol/sefydliad. Rydyn ni’n argymell eich bod yn gwasgaru’r gweithgareddau dros sawl wythnos.

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Cyflwyno Sôn am Lyfr

Taflen i gyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd, gyda rhai syniadau a chynghorion defnyddiol.

Cardiau Cwestiynau Sôn am Lyfr

Cardiau Cwestiynau Sôn am Lyfr

I’ch helpu chi i fwynhau Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun. Dwy ddalen liwgar i helpu rhieni a gofalwyr i fwynhau darllen gyda’u plant, siarad am y llyfrau a gofyn cwestiynau.

Dalen weithgaredd

Gweithgaredd Anhygoel

Gweithgaredd yn ymwneud ag Anhygoel, sy’n annog rhieni a gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Gweithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Dalen weithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Gweithgaredd Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun, sy’n annog rhieni/ gofalwyr i siarad, chwarae a chael hwyl gyda’u plentyn!

Poster

Poster Sôn am Lyfr

Poster lliwgar (gydag awgrymiadau am gwestiynau) y gall plant siarad amdano gyda’u teuluoedd.

Cardiau Post

Cardiau post

Tri cherdyn post adborth difyr i helpu i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a’r lleoliad.

Listen to Funny Bunnies Rain or Shine in Welsh

Listen to Ten Little Dinosaurs in Welsh