Sôn am Lyfr

Defnyddiwch adnoddau Sôn am Lyfr rhwng dechrau mis Mawrth a diwedd mis Mai. Trefnwch a defnyddiwch yr adnoddau ym mha bynnag ffordd sydd orau i’ch ysgol/sefydliad. Rydyn ni’n argymell eich bod yn gwasgaru’r gweithgareddau dros sawl wythnos.

A wnaeth eich ysgol dderbyn y llyfrau hyn?

Adnoddau Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Os ydy’ch ysgol wedi derbyn Anhygoel ac Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun fel rhan o raglen Feithrin Sôn Am Lyfr Pori Drwy Stori, yna fe ddewch chi o hyd i’r holl weithgareddau a chanllawiau yma.

A wnaeth eich ysgol dderbyn y llyfrau hyn?

Adnoddau Cwning-Od a Deg Deinosor Bach

Os ydy’ch ysgol wedi derbyn Cwning-Od a Deg Deinosor Bach fel rhan o raglen Feithrin Sôn Am Lyfr Pori Drwy Stori, yna fe ddewch chi o hyd i’r holl weithgareddau a chanllawiau yma.