Mae’n amser rhigwm!

Mae adrodd rhigymau gyda’ch gilydd a chanu caneuon syml yn ffyrdd gwych o gael hwyl gyda’ch plentyn.

 Mae rhigymau’n helpu plant i ddeall sut mae iaith yn gweithio. Maen nhw’n helpu plant i ddysgu gwahanol synau iaith, teimlo’i rhythm a chael hwyl gyda geiriau. Bydd y pethau hynny’n helpu’n fawr iawn i gael eich plentyn i ddarllen, siarad ac ysgrifennu.

Gwrando ar y rhigymau

Gwylio neu wrando ar y rhigymau

Gallwch wylio rhigymau calendr ‘Mae’n Amser Rhigwm!’ neu wrando arnyn nhw yma.

Calendr rhigymau

Lawrlwytho’r Calendr Rhigymau

I’w gymryd adref a’i gadw yno o’r wythnos gyntaf. Mae’n llawn o rigymau hwyliog ynghyd â chynghorion ar sut i ddweud rhigymau.

Taflenni rhigymau Cymraeg

Lawrlwytho taflenni rhigwm Cymraeg

Pum taflen rhigwm a gweithgareddau A4 Cymraeg. Un ar gyfer pob wythnos. Ymysg y rhigymau mae ‘Adeiladu Tŷ Bach, Un, Dau, Tri’

Taflenni rhigymau Saesneg

Lawrlwytho taflenni rhigwm Saesneg

Pum taflen rhigwm a gweithgareddau A4 Saesneg. Un ar gyfer pob wythnos, gyda’r lliwiau’n cyfateb er mwyn cadw pethau’n syml!

Dwy Daflen Weithgaredd

Lawrlwytho taflenni gweithgaredd

I gyd-fynd â’r rhigymau yn wythnosau 1 a 3, hynny yw ‘Pum Hwyden Fach’ a ‘Dewch am Dro i Fferm Tad-cu'.

Posteri Rhigymau Cymraeg

Lawrlwytho’r posteri rhigwm Cymraeg

Pum poster rhigymau A3 Cymraeg Mae’r rhain i chi eu harddangos yn eich ystafell ddosbarth / sefydliad.

Posteri Rhigymau Saesneg

Lawrlwytho’r posteri

Pum poster rhigymau A3 Saesneg y gallwch eu harddangos yn eich ystafell ddosbarth / sefydliad.