Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023

Dyma dros 100 o lyfrau o'r flwyddyn ddiwethaf sy’n wych yn ein barn ni – ac ym marn plant hefyd, heb os.

Ein blaenoriaeth yw magu cyffro ymysg plant am lyfrau, straeon a rhigymau oherwydd, os yw darllen yn hwyl, bydd plant eisiau darllen. Dyna pam ein bod ni wedi llunio'r canllaw ar-lein hwn sy'n llawn llyfrau rydyn ni'n meddwl sy'n hollol wych. Maen nhw wedi'u dewis yn ofalus i ennyn diddordeb a magu cyffro ymysg plant hyd at 11 oed. Rydyn ni'n credu mai'r llyfr "cywir" bob amser yw'r llyfr y mae plentyn eisiau ei ddarllen – a gobeithiwn y bydd y canllaw hwn yn eich ysbrydoli i ddod o hyd i'r llyfr hwnnw.

Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023

Cymerwch olwg ar y llyfrau yn ôl oedran isod.

Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023 - 4-5

Y llyfrau gorau o 2023 yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwy-ieithog ar gyfer plant 4-5 oed.

Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023 - 6-7

Y llyfrau gorau o 2023 yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwy-ieithog ar gyfer plant 6-7 oed.

Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023 - 8-9

Y llyfrau gorau o 2023 yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwy-ieithog ar gyfer plant 8-9 oed.

Canllaw Llyfrau Gwych Cymru 2023: 10-11

Y llyfrau gorau o 2023 yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwy-ieithog ar gyfer plant 10-11 oed.

Cefnogir gan:

BookSpace

Oxford University Press

Peters Books

Renaissance

Usborne

Wall Art by Promote Your School

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn cefnogi'r Canllaw Llyfrau Gwych 2023, cysylltwch â ni drwy e-bostio [email protected].