Mr Finegar 

Stori odlihwyliog a deniadol syn ychwanegu mwy a mwy o Gymraeg wrth fynd ymlaen. 

 

Dyma’r Taflenni Rhigwm a Gweithgarwch yn Gymraeg

Dyma’r Taflenni Rhigwm a Gweithgarwch yn Saesneg

Am Tamar Eluned Williams 

Mae Tamar Eluned Williams yn adrodd straeon yn Gymraeg a Saesneg. Bydd ei gwaith yn mynd â hi ysgolion, amgueddfeydd a gwyliauledledy byd: mae hi wedi adrodd straeon ar draethau, mewn coedwigoedd, mewn pebyll a chaffis mewn gwyliau ac – yn y lle rhyfeddaf hyd yn hynar ddec uchaf bws rhif 45 ym Mirmingham. Mae hi wedi creu llwybrau dweud stori deuluoedd o gwmpas Caerdydd, wedi cyhoeddi dau lyfr blant – The Library of Life / Llyfrgell Bywyd ac After the Darkness / Arôl y Tywyllwch – a llwyfannwydei drama gyntaf, Huno, yn The Other Room yn 2022. Mae’ncredu’ngryf y dylaistraeon ac adrodd straeon fod ar gyfer pawb. 

Dyfarnwyd Storïwr I fanc y Flwyddyn y DU i Tamar yn 2013, a Gwobr Esyllt Harker istorïwraig o Gymruyn 2016.

Mwy o hwyl Amser Rhigwm Mawr Cymru yma