Diwrnod 2 Antur Gofodwr / A Spaceman’s Adventure & Roced Roc a Rôl (Am yn ôl) / The Rock and Roll Rocket

Heddiw rydyn ni’n saethu i’r gofod gyda’r awdur ac actor Iwan Garmon.

Iwan Garmon
Dyma ddywedodd Iwan: ‘Mae rhigwm, odl a chân yn allweddol er mwyn datblygu sgiliau ieithyddol a chyfathrebu mewn plant (ac oedolion!), felly cefais foddhad mawr yn creu adnoddau oedd yn hybu’r sgiliau hynny. Mae hi hefyd yn hanfodol cael hwyl, wrth gwrs!’

Lawrlwytho’r rhigwm yn Gymraeg

Lawrlwytho PDF o Roced Roc a Rol (Am yn Ol) yn Gymraeg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Saesneg

Lawrlwytho PDF o Roced Roc a Rol (Am yn Ol) yn Saesneg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Gymraeg

Lawrlwytho PDF o Antur Gofodwr yn Gymraeg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Saesneg

Lawrlwytho PDF o Antur Gofodwr yn Saesneg.

Os hoffech dreulio mwy o amser yn archwilio’r gofod, edrychwch ar y dolenni isod i gael mwy o hwyl sy’n odli!

Frank the friendly alien

Fy Seren Anwes

Mwy o hwyl Amser Rhigwm Mawr Cymru 2024

 

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oed yng Nghymru?

Cofrestrwch i dderbyn diweddaraiadau am ein gweithgareddau, adnoddau a hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru...