Diwrnod 2 Antur Gofodwr / A Spaceman’s Adventure & Roced Roc a Rôl (Am yn ôl) / The Rock and Roll Rocket

Heddiw rydyn ni’n saethu i’r gofod gyda’r awdur ac actor Iwan Garmon.

Iwan Garmon
Dyma ddywedodd Iwan: ‘Mae rhigwm, odl a chân yn allweddol er mwyn datblygu sgiliau ieithyddol a chyfathrebu mewn plant (ac oedolion!), felly cefais foddhad mawr yn creu adnoddau oedd yn hybu’r sgiliau hynny. Mae hi hefyd yn hanfodol cael hwyl, wrth gwrs!’

Lawrlwytho’r rhigwm yn Gymraeg

Lawrlwytho PDF o Roced Roc a Rol (Am yn Ol) yn Gymraeg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Saesneg

Lawrlwytho PDF o Roced Roc a Rol (Am yn Ol) yn Saesneg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Gymraeg

Lawrlwytho PDF o Antur Gofodwr yn Gymraeg.

Lawrlwytho’r rhigwm yn Saesneg

Lawrlwytho PDF o Antur Gofodwr yn Saesneg.

Os hoffech dreulio mwy o amser yn archwilio’r gofod, edrychwch ar y dolenni isod i gael mwy o hwyl sy’n odli!

Frank the friendly alien

Fy Seren Anwes

Gallwch chi weld mwy am yr Amser Rhigwm Mawr Cymru 2021 yma

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant
ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru...