Rhyming books in Welsh and English / Llyfrau mydr ac odl yn Gymraeg a Saesneg

Deg Deinosor Bach

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis rhai o'u hoff lyfrau sy'n odli yn Gymraeg a Saesneg.


The Books Council of Wales have selected some of their favourite rhyming books in Welsh and English. It aims to promote and encourage fun and enjoyable rhyme sharing activity for children in Wales aged 0-5, in Welsh and English.

 • Dau Mewn Cae

  Author: Ceri Wyn Jones Illustrator: Adrian Reynolds
  Publisher: Gomer
  Interest age: 3-6
  Reading age: 5+

  A rhyming story about two rugby-loving brothers.

  Stori ar fydr ac odl am ddau frawd sydd wrth eu boddau â rygbi.

 • Deg Deinosor Bach / Ten Little Dinosaurs (bilingual)

  Author: Mike Brownlow Adapted by Eurig Salisbury Illustrator: Simon Rickerty
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-6
  Reading age: 4+

  A rampage through the world of dinosaurs from the perspective of little dinosaurs.

  Rhuthr gwyllt drwy fyd deinosoriaid o safbwynt deinosoriaid bach.

 • Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

  Author: Giles Andreae Adapted by Huw Ceiriog and Diana Jones Illustrator: Guy Parker-Rees
  Publisher: RILY
  Interest age: 3-6
  Reading age: 7+

  A lovely book about finding a way to do what you love, with lovely rhymes in both English and Welsh. 

  Llyfr hyfryd am ddod o hyd i ffordd i wneud beth rydych chi’n mwynhau gwneud, a hynny ar ffurf rhigwm hyfryd yn Gymraeg a Saesneg.

 • Gyda’n Gilydd

  Author: Various Illustrator: Lizzie Spikes
  Publisher: Driftwood Design
  Interest age: 3-6
  Reading age: 5+

  A beautifully illustrated collection of Welsh nursery rhymes and songs.

  Casgliad o hwiangerddi a chaneuon traddodiadol Cymraeg wedi’u ddarlunio gan Lizzie Spikes. 

 • Hwiangerddi

  Author: Elin Meek Illustrator: Helen Flook
  Publisher: Gomer
  Interest age: 0-6
  Reading age: 5+

  A delightful collection of 50 traditional Welsh nursery rhymes.

  Casgliad hyfryd o hanner cant o hwiangerddi traddodiadol Cymraeg.

 • Hwyl yr Hwiangerddi Newydd

  Author: Myrddin ap Dafydd Illustrator: Charlie Britton
  Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
  Interest age: 0-7
  Reading age: 5+

  Funny, quirky new rhymes to the tune of familiar, traditional rhymes. 

  Hwiangerddi doniol, ffraeth ar alawon cyfarwydd athraddodiadaol. 

 • Llyfr Hwiangerddi y Dref Wen

  Author: John Gilbert Evans Illustrator: Jenny Williams
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 3-6
  Reading age: 5+

  A thoroughly comprehensive collection of Welsh nursery rhymes.

  Casgliad cynhwysfawr o hwiangerddi Cymraeg. 

 • Pobl y Pants a’r Deinosoriaid

  Author: Claire Freedman Adapted by Eurig Salisbury Illustrator: Ben Cort
  Publisher: Gomer
  Interest age: 3-7
  Reading age: 7+

  Pants, aliens, dinosaurs and rhymes. What’s not to love?

  Pants, pobl arallfydol, deinosoriaid ac odl. Beth gewch chi’n well?

 • Y Llew tu Mewn / The Lion Inside (bilingual)

  Author: Rachel Bright Adapted by Eurig Salisbury Illustrator: Jim Field
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-7
  Reading age: 5+

  A charming story about a lion and a mouse. One day the mouse hatches a plan so that he can be heard. 

  Stori hyfryd am lew a llygoden. Un diwrnod dyma’r llygoden yn creu cynllun er mwyn iddo gael ei glywed.