Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

Publisher: RILY

Dyma lyfr am jiráff o’r enw Gerald. Dydi e ddim yn dda am ddawnsio, ac mae’n teimlo na all ymuno â’r holl anifeiliaid eraill yn nawns y jyngl. Ond mae Gerald yn cwrdd â ffrind newydd sy’n ei helpu i ddarganfod rhywbeth arbennig.

Dyfalbarhad sydd wrth wraidd y stori, a dod o hyd i ffordd wahanol, ffordd sy’n iawn i chi, i ymuno â’r lleill. Dyma lyfr hyfryd gyda darluniau difyr a hwyliog. Mae’r stori ar ffurf rhigwm gwych ac mae’n llifo’n hawdd yn Gymraeg a Saesneg. Mae modd darllen y llyfr yn Gymraeg os oes gennych chi wybodaeth sylfaenol o synau’r Gymraeg ac mae’n ffordd dda i ganfod geiriau sy’n swnio’n debyg yn Gymraeg a Saesneg gan fod y llyfr yn ddwyieithog. Yn gyffredinol, dyma lyfr gwych y byddwn i’n ei argymell yn gryf, yn arbennig i deuluoedd dwyieithog.


The book is all about a giraffe called Gerald, who is no good at dancing and feels unable to join in with the jungle dance with all the other animals. Gerald then meets a new friend who helps him discover something special.

The story is all about perseverance and finding a different way, a way that is right for you, to join in with others. This book is a really lovely read with engaging and fun illustrations. The story has a great rhyme and easy flow in both English and Welsh. The book is readable in Welsh with basic knowledge of the Welsh language sounds and is a good way to pick out words that sound similar in Welsh and English due to the bilingualism of the book. Overall, a great book which I would highly recommend, especially to bilingual families.

More books like this

Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Author: Sue Hendra Adapted by Elin Meek Illustrator: Paul Linnet

Here's a Christmas eve adventure in Sue Hendra's usual lively style. Let's hope that Gwynfor does indeed manage to save Christmas!

Dyma antur frys noswyl Nadolig yn arddull fywiog arferol Sue Hendra. Gobeithio wir y bydd Gwynfor yn llwyddo i achub y Nadolig!

Read more about Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

Author: Vicki Churchill Adapted by Sioned Lleinau Illustrator: Charles Fuge

Mae Wombat bach yn dangos yr holl bethau mae’n mwynhau gwneud, o gyrlio’n belen i weiddi dros y lle!

Little Wombat shows us all his favourite things to do, from curling up into a ball to shouting outloud!

Read more about Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...