Pip the little Penguin / Pip y Pengwin Bach (bilingual)

Publisher: Rily

Mae Pip y pengwin eisiau bod yn fwy na du a gwyn. Mae’n gofyn pam na all fod yn lliwgar, fel y cymeriadau mae’n cwrdd â nhw yn y llyfr, yn las fel y morfil, yn wyrdd fel y crocodeil. Cewch gwrdd â holl ffrindiau Pip gan ddysgu am liwiau ac anifeiliaid. Daw Pip i’r casgliad nad oes dim o’i le ar fod yn ddu a gwyn. Dyma lyfr sydd wedi’i ddarlunio’n greadigol ac mae’n defnyddio pethau bob dydd fel ffa pob, grawnwin a winwns i adeiladu’r cymeriadau. Llyfr hyfryd ar odl, a digon i siarad amdano.  


Pip the penguin wants to be more than black and white. He asks why he cant be colourful, like the characters he meets in the book, blue like the whale, green like the crocodile. Meet all Pip’s friends while learning about colours and animals along the way. Pip concludes that it is all right being black and white. This creatively illustrated book uses real life objects like baked beans, grapes and onions to build the characters. A wonderful rhyming book with lots to talk about.   

More books like this

Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

Author: Michael Morpurgo Adapted by Mari Lisa Illustrator: Jim Field

A Christmas letter with a strong environmental theme.

Llythr Nadolig gyda neges amgylcheddol gref.

Read more about Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

Llyfr Clec Mwnci

Author: Sioned Lleiniau Illustrator: Luana Rinaldo

  • Cael hwyl gyda'r tudalennau mawr sy'n gwneud sŵn clac-clac wrth eu siglo.
  • Mae lluniau gwych a llachar ar bob tudalen.
  • Mwynhau dweud sŵn gwahanol pob un o'r geiriau'n uchel, fel ‘Swish! Swish!’

Read more about Llyfr Clec Mwnci

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...