Pip the little Penguin / Pip y Pengwin Bach (bilingual)

Publisher: Rily

Mae Pip y pengwin eisiau bod yn fwy na du a gwyn. Mae’n gofyn pam na all fod yn lliwgar, fel y cymeriadau mae’n cwrdd â nhw yn y llyfr, yn las fel y morfil, yn wyrdd fel y crocodeil. Cewch gwrdd â holl ffrindiau Pip gan ddysgu am liwiau ac anifeiliaid. Daw Pip i’r casgliad nad oes dim o’i le ar fod yn ddu a gwyn. Dyma lyfr sydd wedi’i ddarlunio’n greadigol ac mae’n defnyddio pethau bob dydd fel ffa pob, grawnwin a winwns i adeiladu’r cymeriadau. Llyfr hyfryd ar odl, a digon i siarad amdano.  


Pip the penguin wants to be more than black and white. He asks why he cant be colourful, like the characters he meets in the book, blue like the whale, green like the crocodile. Meet all Pip’s friends while learning about colours and animals along the way. Pip concludes that it is all right being black and white. This creatively illustrated book uses real life objects like baked beans, grapes and onions to build the characters. A wonderful rhyming book with lots to talk about.   

More books like this

The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

Author: Benji Davies Adapted by Elin Meek

Yn dilyn noson stormus, mae Noi yn dod o hyd i forfil ar y traeth. Dyma stori wedi’i darlunio’n hyfryd sy’n adrodd hanes diwrnod Noi. 

Following a stormy night Noi finds a whale on the beach. Wonderfully illustrated book following the story of Noi the whale and his father.

Read more about The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Author: Smriti Halls Adapted by Aneirin Karadog Illustrator: Ella Okstad

Pan mae plentyn bach yn dod ar draws eliffant yn y gegin yn llowcio’u hoff fyrbrydau i gyd, mae’n rhaid cael gwybod beth sy’n digwydd!

Wrth i fwy a mwy o anifeiliaid gwyllt gyrraedd a dechrau cymryd y tŷ drosodd, maen nhw’n esbonio bod y newid yn yr hinsawdd yn dinistrio’u cartrefi eu hunain felly mae’r plentyn yn awgrymu cynllun gwych i helpu.

Mae hon yn st…

Read more about Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...