Honc Honc! Me Me! (bilingual)

Publisher: Rily

Yn y llyfr fflip-tastig hwn, mae cyffyrddiadau beiddgar Petr Horacek â’i frws paent wedi creu darluniadau a fydd yn apelio at blant ac oedolion fel ei gilydd. Fe fydd babanod wrth eu boddau yn gwrando ar y llyfr dro ar ôl tro ac yn dechrau dyfalu pa anifail fydd yn ymddangos pan fyddan nhw’n troi’r dudalen.

Mae’r fflapiau trwchus yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer dwylo bychan sy’n dal i ddysgu sut i drin llyfr.


In this flip-tastic book, Petr Horacek’s bold, brushstrokes have produced illustrations that will appeal to children and adults alike. Babies will love hearing the book again and again and begin to guess which animal will appear when they turn the page.

The chunky flaps make it ideal for little hands which are still learning how to handle a book.

More books like this

Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Author: Dawn Sirrett Adapted by Roger Boore

Beth am ymuno â Tedi yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn wrth iddo chwilio am fabanod sydd wedi’u gwisgo yn holl liwiau’r enfys.

Join Teddy in this touch-and-feel book as he looks for babies dressed in all the colours of the rainbow.

Read more about Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Author: Mary Murphy Adapted by Elin Meek

Dewch i gyfarfod ag anifeiliaid bach a mawr yn y llyfr fflip-fflapiau difyr hwn, ond gwyliwch rhag y corryn!

Meet animals big and small in this book full of flip-flap fun, but watch out for the spider!

Read more about Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...