Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae Dan Deinosor yn gweld patrymau ym mhobman, o’r igam-ogam sgleiniog ar Chwilen i sbotiau disglair ar Neidr.

Fe fydd y lliwiau llachar yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn yn mesmereiddio plant. Fe fyddan nhw wrth eu boddau’n archwilio’r gweadeddau yn y llyfr bwrdd ac fe fydd plant hŷn yn chwilfrydig ynglŷn â’r creaduriaid y mae Dan Deinosor yn cyfarfod â nhw ar ei siwrnai.


Dan Dinosaur sees patterns everywhere he goes, from shiny zigzags on Beetle to sparkly spots on Snake.

The vibrant colours in this touch and feel book will mesmerise children. They’ll love to explore the textures in the board book and older children will be intrigued by the creatures he meets on his journey.

More books like this

Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Author: Dawn Sirrett Adapted by Roger Boore

Beth am ymuno â Tedi yn y llyfr cyffwrdd a theimlo hwn wrth iddo chwilio am fabanod sydd wedi’u gwisgo yn holl liwiau’r enfys.

Join Teddy in this touch-and-feel book as he looks for babies dressed in all the colours of the rainbow.

Read more about Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Author: Shen Roddie Adapted by Roger Boore Illustrator: Ben Cort

Beth am fentro i fyd Cath sy’n llawn lliw: melyn mentrus, oren eofn a phorffor breuddwydiol.

Enter into Cat’s world of colour: sunny yellow, brave orange and dreamy purple.

Read more about Lliwiau Hapus! / Happy Colours! (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...