Lliwiau enfys pi-po! / Rainbow colours Peekaboo! (bilingual)

Publisher: DK / Dref Wen

Mae Tedi’n chwilio am ei ffrindiau sydd i gyd wedi’u gwisgo yn lliwiau’r enfys ac yn ddigon o ryfeddod. Codwch y fflapiau i ddatgelu lle mae’r babanod yn cuddio a theimlo’r dillad meddal, sgleiniog, fflwffog.

Yn y llyfr rhyngweithiol hwn mae teuluoedd yn gallu archwilio lliw, tymhorau a gweadeddau gyda’i gilydd.  Mae babanod wrth eu boddau’n edrych ar wynebau plant eraill, elfen annisgwyl y fflapiau a theimlo gweadeddau sy’n gwneud y llyfr hwn yn un perffaith i’w rannu dro ar ôl tro.


Teddy is looking for his friends who are all adorably dressed in the colours of the rainbow. Lift the flaps to uncover where the babies are hiding and feel the soft, shiny and fluffy clothes.

In this interactive book families can explore colour, seasons and textures together. Babies love looking at faces of other children, the surprise of flaps and feeling textures, which makes this the perfect book to share again and again.

More books like this

Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Author: Lara Jones Adapted by Roger Boore

Mae Dan Deinosor yn gweld patrymau ym mhobman yn y llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog hwn.

Dan Dinosaur sees patterns everywhere he goes in this bilingual touch-and-feel book.

Read more about Dan Deinosor Patrymau / Dan Dinosaur Patterns (bilingual)

Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)

Author: Caroline Jayne Church

Llyfr cyffwrdd a theimlo dwyieithog, darganfyddwch bethau llawn hwyl i'w gwneud a'u gweld gyda Cymro y ci.

Join Cymro as he spends a day of fun in the sun splashing in a pool, building sandcastles and playing with a ball.

Read more about Chwarae gyda Cymro / Playtime with Cymro (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...