Hwyl yr Hwiangerddi Newydd

Publisher: Gwasg Carreg Gwalch

Wedi cael llond bod ar yr un rhigymau a hwiangerddi? Chwilio am ganeuon difyr, ffraeth? Dyma’r union lyfr i chi!

Yn y casgliad gwreididol hwn mae Myrddin ap Dafydd wedi wedi ysgrifennu geiriau newydd ar gyfer alawon cyfarwydd er enghraifft Fflamingo Tal Tad-cu ar alaw Mi Welais Jac y Do.

Mae’r llyfr hwn yn berffaith i unrhyw un sy’n gweithio â phlant ifanc. Yn y llyfr mae’r gerddoriaeth, geiriau newydd Mynrddin ap Dafydd, gyda mwy nag un pennill yn aml, a geiriau gwreiddiol yr hwinagerddi. Mae CD yn dod gyda’r llyfr hefyd gyda ffeiliau sain a PDF o’r gerddoriaeth.


Are you tired of the same old rhymes? Looking for funny songs instead? This is the perfect book for you!

In this original collection, Myrddin ap Dafydd has written new words for familiar tunes like Mam a'i Moto Beic to the tune of Dacw Mam yn Dŵad.

This book is perfect for anybody working with young children. It includes the sheet music, new and original words, with several new verses. A CD is also included with sound and PDF files of the music.

More books like this

Dau Mewn Cae

Author: Ceri Wyn Jones Illustrator: Adrian Reynolds

A rhyming story about two rugby-loving brothers.

Stori ar fydr ac odl am ddau frawd sydd wrth eu boddau â rygbi.

Read more about Dau Mewn Cae

Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

Author: Giles Andreae Adapted by Huw Ceiriog and Diana Jones Illustrator: Guy Parker-Rees

A lovely book about finding a way to do what you love, with lovely rhymes in both English and Welsh. 

Llyfr hyfryd am ddod o hyd i ffordd i wneud beth rydych chi’n mwynhau gwneud, a hynny ar ffurf rhigwm hyfryd yn Gymraeg a Saesneg.

Read more about Giraffes Can’t Dance / Y Jiraff Na Allai Ddawnsio (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...