Hwyl yr Hwiangerddi Newydd

Publisher: Gwasg Carreg Gwalch

Wedi cael llond bod ar yr un rhigymau a hwiangerddi? Chwilio am ganeuon difyr, ffraeth? Dyma’r union lyfr i chi!

Yn y casgliad gwreididol hwn mae Myrddin ap Dafydd wedi wedi ysgrifennu geiriau newydd ar gyfer alawon cyfarwydd er enghraifft Fflamingo Tal Tad-cu ar alaw Mi Welais Jac y Do.

Mae’r llyfr hwn yn berffaith i unrhyw un sy’n gweithio â phlant ifanc. Yn y llyfr mae’r gerddoriaeth, geiriau newydd Mynrddin ap Dafydd, gyda mwy nag un pennill yn aml, a geiriau gwreiddiol yr hwinagerddi. Mae CD yn dod gyda’r llyfr hefyd gyda ffeiliau sain a PDF o’r gerddoriaeth.


Are you tired of the same old rhymes? Looking for funny songs instead? This is the perfect book for you!

In this original collection, Myrddin ap Dafydd has written new words for familiar tunes like Mam a'i Moto Beic to the tune of Dacw Mam yn Dŵad.

This book is perfect for anybody working with young children. It includes the sheet music, new and original words, with several new verses. A CD is also included with sound and PDF files of the music.

More books like this

Everybunny Dance!

Author: Ellie Sandall

As a group of exuberant bunnies dance, sing, make music and generally have lots of fun, a fox watches them from afar. The rhyming text skips along and is complemented by joyous illustrations, full of warmth, colour and humour.

Read more about Everybunny Dance!

Hop a Little, Jump a Little!

Author: Annie Kubler

This is a perfect book for sharing with lively toddlers, who will love to imitate the children’s actions, as they run, skip, stretch and nod.

Read more about Hop a Little, Jump a Little!

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...