Y Llew tu Mewn / The Lion Inside (bilingual)

Publisher: Atebol

Dyma stori hyfryd gan Rachel Bright am lew a llygoden. Mae’r llew yn fawr, beiddgar a chryf ac mae’n “RHUO” yn uchel. Mae’r llygoden wedyn yn bitw, yn ddistaw ac yn ysu am gael bod yn fwy dewr a swnllyd! Un diwrnod, dyma’r llygoden yn creu cynllun er mwyn iddo gael ei glywed.

Fe wnaethon ni fwynhau’r defnydd o odli yn y llyfr ac rydyn ni i gyd yn meddwl y byddai’n gwneud llyfr gwych i’w adrodd yn uchel i blant hyd at 7 oed. Byddai’n ddefnyddiol iawn i blant a allai fod yn teimlo’n nerfus ac angen hwb i’w hyder eu hunain. Mae’r stori’n ein helpu i ddysgu y gallwch chi fod yn ddewr, waeth pa mor fach ydych chi. Mae’r llyfr wedi’i ddarlunio’n hardd gan Jim Field ac roedden ni’n dwlu ar luniau hardd y safana yn Affrica.


This is a charming story by Rachel Bright, about a lion and a mouse. The lion is big, bold and strong with a loud “ROAR” and the mouse is tiny, quiet and desperate to be braver and louder! One day the mouse hatches a plan so that he can be heard.

We enjoyed the use of rhyme throughout the book and we all think that this would make a great ‘read aloud’ book for children up to the age of 7. It would be really useful for children who may feel nervous or need to build up their own confidence. The story teaches us that no matter how small you are, you can always be brave. The book is beautifully illustrated by Jim Field and we loved the colourful pictures of the African savanna.

More books like this

Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

Author: Tim Hopgood

Cewch ddysgu am liwiau gyda Gwdihŵ Fach, a hithau’n aros yn effro drwy’r dydd ac yn dysgu mor wych yw gwahanol gyfnodau’r diwrnod.

Explore colour with Little Owl as she stays up throughout the day learning how amazing the different times of day are.

Read more about Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

I Will Not Wear Pink

Author: Joyce Dunbar Illustrator: Polly Dunbar

When Priscilla the pig invites Plunkett to a party, he refuses to wear the pink costume she has sent him. This uplifting tale about being yourself combines exuberant illustrations and jolly rhythmic text, which is great fun to read aloud.

Read more about I Will Not Wear Pink

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...