Y Llew tu Mewn / The Lion Inside (bilingual)

Publisher: Atebol

Dyma stori hyfryd gan Rachel Bright am lew a llygoden. Mae’r llew yn fawr, beiddgar a chryf ac mae’n “RHUO” yn uchel. Mae’r llygoden wedyn yn bitw, yn ddistaw ac yn ysu am gael bod yn fwy dewr a swnllyd! Un diwrnod, dyma’r llygoden yn creu cynllun er mwyn iddo gael ei glywed.

Fe wnaethon ni fwynhau’r defnydd o odli yn y llyfr ac rydyn ni i gyd yn meddwl y byddai’n gwneud llyfr gwych i’w adrodd yn uchel i blant hyd at 7 oed. Byddai’n ddefnyddiol iawn i blant a allai fod yn teimlo’n nerfus ac angen hwb i’w hyder eu hunain. Mae’r stori’n ein helpu i ddysgu y gallwch chi fod yn ddewr, waeth pa mor fach ydych chi. Mae’r llyfr wedi’i ddarlunio’n hardd gan Jim Field ac roedden ni’n dwlu ar luniau hardd y safana yn Affrica.


This is a charming story by Rachel Bright, about a lion and a mouse. The lion is big, bold and strong with a loud “ROAR” and the mouse is tiny, quiet and desperate to be braver and louder! One day the mouse hatches a plan so that he can be heard.

We enjoyed the use of rhyme throughout the book and we all think that this would make a great ‘read aloud’ book for children up to the age of 7. It would be really useful for children who may feel nervous or need to build up their own confidence. The story teaches us that no matter how small you are, you can always be brave. The book is beautifully illustrated by Jim Field and we loved the colourful pictures of the African savanna.

More books like this

Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Author: Laura Wall Adapted by Gill Saunders Jones

Bydd pawb yn mwynhau’r ymweliad cofiadwy hwn â’r fferm.

Everyone will enjoy this very memorable trip to the farm.

Read more about Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Author: Axel Scheffler Adapted by Eleri Huws

Gydag anifeiliaid llawn cymeriad ar bob tudalen, mae llawer i’w ganfod a’i archwilio yn y stori hyfryd hon am gyfeillgarwch.

Filled with characterful animals on every page, there’s lots to spot and explore in this cheering story about friendship.

Read more about Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...