Hwiangerddi

Publisher: Gomer

Mae is-deitl y llyfr hardd hwn yn ei ddisgrifio i'r dim; casgliad hyfryd o hwiangerddi i bawb.

Dyma gasgliad o hanner cant o hwiangerddi a rhigymau traddodiadol amrywiol, gyda rhigwm neu gân at bob achlysur - o ddydd Mawrth Ynyd i ganeuon Calennig – a phob tywydd hyd yn oed. Mae diwyg clir y tudalennau, ynghyd â darluniau arbennig Helen Flook sy'n cyd-fynd â phob hwiangerdd, yn moderneiddio a dod â phob un rhigwm yn fyw.

Bydd plant ac oedolion yn siŵr o fod wrth eu boddau yn rhannu'r llyfr hwn, yn wir, mae'n llyfr delfrydol i bawb sydd â phlant bach neu sy'n gweithio â phlant bach.


This beautiful book’s subtitle describes it perfectly: Casgliad hyfryd o hwiangerddi i bawb (a lovely collection of nursery-rhymes for everyone).

This is a collection of 50 traditional nursery-rhymes and lullabies has a rhyme for every occasion – from Shrove Tuesday to New Year – and even every weather. The pages’ clear lay outs, along with Helen Flook’s delightful illustrations modernise and bring each rhyme to life.

Children and adults alike will enjoy sharing this book. Indeed, it’s ideal for anyone who has or who works with young children.

More books like this

Nadolig Llawen Cyw

Author: Anni Llŷn Illustrator: Debbie Thomas

Here’s a Christmas adventure with Cyw and friends, perfect for all young children.  

Dyma antur Nadolig Cyw a’i ffrindiau, perffaith ar gyfer pob plentyn bach.

Read more about Nadolig Llawen Cyw

Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

Author: Vicki Churchill Adapted by Sioned Lleinau Illustrator: Charles Fuge

Mae Wombat bach yn dangos yr holl bethau mae’n mwynhau gwneud, o gyrlio’n belen i weiddi dros y lle!

Little Wombat shows us all his favourite things to do, from curling up into a ball to shouting outloud!

Read more about Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...