Hwiangerddi

Publisher: Gomer

Mae is-deitl y llyfr hardd hwn yn ei ddisgrifio i'r dim; casgliad hyfryd o hwiangerddi i bawb.

Dyma gasgliad o hanner cant o hwiangerddi a rhigymau traddodiadol amrywiol, gyda rhigwm neu gân at bob achlysur - o ddydd Mawrth Ynyd i ganeuon Calennig – a phob tywydd hyd yn oed. Mae diwyg clir y tudalennau, ynghyd â darluniau arbennig Helen Flook sy'n cyd-fynd â phob hwiangerdd, yn moderneiddio a dod â phob un rhigwm yn fyw.

Bydd plant ac oedolion yn siŵr o fod wrth eu boddau yn rhannu'r llyfr hwn, yn wir, mae'n llyfr delfrydol i bawb sydd â phlant bach neu sy'n gweithio â phlant bach.


This beautiful book’s subtitle describes it perfectly: Casgliad hyfryd o hwiangerddi i bawb (a lovely collection of nursery-rhymes for everyone).

This is a collection of 50 traditional nursery-rhymes and lullabies has a rhyme for every occasion – from Shrove Tuesday to New Year – and even every weather. The pages’ clear lay outs, along with Helen Flook’s delightful illustrations modernise and bring each rhyme to life.

Children and adults alike will enjoy sharing this book. Indeed, it’s ideal for anyone who has or who works with young children.

More books like this

Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Author: Smriti Halls Adapted by Aneirin Karadog Illustrator: Ella Okstad

Pan mae plentyn bach yn dod ar draws eliffant yn y gegin yn llowcio’u hoff fyrbrydau i gyd, mae’n rhaid cael gwybod beth sy’n digwydd!

Wrth i fwy a mwy o anifeiliaid gwyllt gyrraedd a dechrau cymryd y tŷ drosodd, maen nhw’n esbonio bod y newid yn yr hinsawdd yn dinistrio’u cartrefi eu hunain felly mae’r plentyn yn awgrymu cynllun gwych i helpu.

Mae hon yn st…

Read more about Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Author: Sue Hendra Adapted by Elin Meek Illustrator: Paul Linnet

Here's a Christmas eve adventure in Sue Hendra's usual lively style. Let's hope that Gwynfor does indeed manage to save Christmas!

Dyma antur frys noswyl Nadolig yn arddull fywiog arferol Sue Hendra. Gobeithio wir y bydd Gwynfor yn llwyddo i achub y Nadolig!

Read more about Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...