Adnoddau, syniadau am lyfrau a mwy o weithgareddau

Lawrlwythwch ein holl adnoddau Adrodd Straeon, Blant Bach a Blant Cyn Oed Ysgol, a chael eich ysbrydoli gan syniadau llyfrau, fideos amser stori a mwy.

Storïwr yn llwytho i lawr

Canllaw i bartneriaid

Lawrlwytho nawr

Beth sydd yn eich pecyn Adrodd Straeon, a sut y gallech chi ei ddefnyddio?

Llythyr i bartneriaid

Lawrlwytho nawr

Rhannwch y llythyr hwn i roi gwybod i’ch cydweithwyr am y cynllun peilot.

Delweddau pecyn

Lawrlwytho nawr

Mynnwch ddelweddau o'r pecynnau teuluol ar gyfer eich cyfathrebu.

Lawrlwythiadau blant bach

Gweithgareddau

Lawrlwytho nawr

Rhigymau a gweithgareddau’n ymwneud â’r llyfrau yn eich pecyn i’ch helpu i ysbrydoli teuluoedd.

Pyped bys

Lawrlwytho nawr

Pyped bys i helpu rhieni/ gofalwyr i ddod â llyfrau’n fyw.

Lawrlwythiadau blant cyn oed ysgol

Gweithgareddau

Lawrlwytho nawr

Syniadau am weithgareddau addas i oedran yn ymwneud â’r llyfrau, i’w rhannu â theuluoedd i gael hwyl yn adrodd straeon gartref.

Penwisg

Lawrlwytho nawr

Penwisg i’w wneud eich hun i’r plant ei liwio a’i dorri allan.

Mae Gan Bawb Ei Gorff Ei Hun

Syniadau am lyfrau, fideos amser stori a mwy

Bookfinder

Dechreuwch eich chwilio

Y llyfrau plant gorau un, chwiliadwy yn ôl oedran a thema.

Mwy o lyfrau gwych i blant 1-2 oed

Gweler y llyfrau

Mwy o straeon gwych wedi’u dewis i gyd-fynd â’r pecynnau teuluoedd.

Mwy o lyfrau gwych i blant 3-4 oed

Gweler y llyfrau

Mwy o straeon gwych wedi’u dewis i gyd-fynd â’r pecynnau teuluoedd.

AmserGartref BookTrust Cymru

Mae gennym straeon i’w mwynhau, rhigymau a chaneuon i’w rhannu a gemau a gweithgareddau hwyliog gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr gorau Cymru.

Archwilio AmserGartref BookTrust Cymru