BookTrust Cymru HomeTime – AmserGartref BookTrust Cymru

Chwilio am rywbeth hwyl i’w wneud fel teulu? Mae gennym straeon i’w mwynhau, rhigymau a chaneuon i’w rhannu a gemau a gweithgareddau hwyliog gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr gorau Cymru.

Sylwch, os gwelwch yn dda: Rydym ni weithiau’n cynnwys cysylltiadau i wefannau trydydd parti, gan gynnwys YouTube, felly ni ddylai plant ddefnyddio AmserGartref heb oruchwyliad.  

Yr wythnos hon ar AmserGartref BookTrust Cymru

Cymerwch ran yn ein arolwg AmserGartref!

Caneuon a rhigymau

Cael hwyl yn rhannu rhigymau â’ch plentyn. Cydganu â’r rhigymau sain neu lawrlwytho ein dalenni rhigymau.

Dyma lyfr digidol ar gyfer plant oedran cynradd, ar gael am

Rydym ni wedi recordio rhai o’n straeon Dechrau Da yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i chi allu’u mwynhau.

Gwiwerod Gwirion Bost PECYN GWEITHGAREDDAU

Pecyn gweithgareddau newydd ar gyfer dysgwyr o dan 8 oed, Gwiwerod Gwirion Bost.

Agorwch y cwpwrdd AmserGartref

Ydych chi wedi methu rhai o drêts cyffrous AmserGartref y BookTrust? Peidiwch â phoeni – rydyn ni’n storio pob un ohonyn nhw yn y Cwpwrdd AmserGartref ar eich cyfer! Gallwch chi ei agor i fwynhau amseroedd stori, canllawiau tynnu lluniau, gweithgareddau a llawer mwy o drêts.

 

Dysgu rhagor

Criw Celf Huw Aaron!

Hwyl gartref i deuluoedd Cymru

Chwilio am ffyrdd i ddifyrru eich plant tra’u bod nhw gartref? Amserlen o ddigwyddiadau a gweithgareddau wythnosol.

Dysgu rhagor

Mwy o Hwyl AmserGartref

Rhigymau a Chaneuon

Rhigymau a Chaneuon

Mwynhewch ganu neu ymuno yn y symudiadau gyda’n rhestr chwarae fideos caneuon a rhigymau.

Listen to stories / Gwrando ar Straeon

Llyfrau stori a gemau

Llyfrau stori a gemau

Darllen a chydganu â’n llyfrau straeon rhyngweithiol neu chwarae un o’n gemau difyr ar-lein.

Mwy o hwyl AmserGartref ar draws y DU

Chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud fel teulu? Mwynhewch amser stori gyda’n llyfrau a fideos rhad ac am ddim ar lein, chwaraewch gemau, enillwch wobrau, profwch eich gwybodaeth yn ein cwisiau ar thema llyfrau, neu dysgwch i dynnu llun rhai o’ch hoff gymeriadau hyd yn oed!

Mynd i’r hyb AmserGartref