BookTrust Cymru HomeTime – AmserGartref BookTrust Cymru

Chwilio am rywbeth hwyl i’w wneud fel teulu? Mae gennym straeon i’w mwynhau, rhigymau a chaneuon i’w rhannu a gemau a gweithgareddau hwyliog gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr gorau Cymru.

Yr wythnos hon ar AmserGartref BookTrust Cymru

Cymerwch ran yn ein arolwg AmserGartref!

& raffl Kindle Fire a thalebau llyfr

Gweithgareddau hwyl!

Mae Helen Docherty, awdur llyfrau arbennig fel The Snatchabook a The Knight Who Wouldn’t Fight, wedi paratoi gweithgareddau arbennig. Cyfle i greu masg arwr llygoden neu ddarganfod sut i dynnu llun y Snatchabook a mwy.

Dyma lyfr digidol ar gyfer plant oedran cynradd, ar gael am

Rydym ni wedi recordio rhai o’n straeon Dechrau Da yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i chi allu’u mwynhau.

Shoo Rayner yn Darllen Straeon i Blant

Yr awdur llwyddiannus Shoo Rayner yn darllen ei lyfrau gwyc.

Agorwch y cwpwrdd AmserGartref

Ydych chi wedi methu rhai o drêts cyffrous AmserGartref y BookTrust? Peidiwch â phoeni – rydyn ni’n storio pob un ohonyn nhw yn y Cwpwrdd AmserGartref ar eich cyfer! Gallwch chi ei agor i fwynhau amseroedd stori, canllawiau tynnu lluniau, gweithgareddau a llawer mwy o drêts.

 

Dysgu rhagor

Criw Celf Huw Aaron!

Hwyl gartref i deuluoedd Cymru

Chwilio am ffyrdd i ddifyrru eich plant tra’u bod nhw gartref? Amserlen o ddigwyddiadau a gweithgareddau wythnosol.

Dysgu rhagor

Mwy o Hwyl AmserGartref

Rhigymau a Chaneuon

Rhigymau a Chaneuon

Mwynhewch ganu neu ymuno yn y symudiadau gyda’n rhestr chwarae fideos caneuon a rhigymau.

Listen to stories / Gwrando ar Straeon

Llyfrau stori a gemau

Llyfrau stori a gemau

Darllen a chydganu â’n llyfrau straeon rhyngweithiol neu chwarae un o’n gemau difyr ar-lein.

Mwy o hwyl AmserGartref ar draws y DU

Chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud fel teulu? Mwynhewch amser stori gyda’n llyfrau a fideos rhad ac am ddim ar lein, chwaraewch gemau, enillwch wobrau, profwch eich gwybodaeth yn ein cwisiau ar thema llyfrau, neu dysgwch i dynnu llun rhai o’ch hoff gymeriadau hyd yn oed!

Mynd i’r hyb AmserGartref