BookTrust Cymru HomeTime – AmserGartref BookTrust Cymru

Chwilio am rywbeth hwyl i’w wneud fel teulu? Mae gennym straeon i’w mwynhau, rhigymau a chaneuon i’w rhannu a gemau a gweithgareddau hwyliog gan rai o awduron, darlunwyr a storïwyr gorau Cymru.

Sylwch, os gwelwch yn dda: Rydym ni weithiau’n cynnwys cysylltiadau i wefannau trydydd parti, gan gynnwys YouTube, felly ni ddylai plant ddefnyddio AmserGartref heb oruchwyliad.  

Yr wythnos hon ar AmserGartref BookTrust Cymru

Cael ysbrydoliaeth o’r cefnfor’

Hwyl i blant 0-3 oed

Beth am fwynhau rhai gweithgareddau difyr gyda’ch un bach?

Hwyl i blant 3-5 oed

Rydyn ni wedi dewis ychydig o weithgareddau difyr ichi eu mwynhau gyda’ch plentyn.

Hwyl i blant 6+

Beth am gael hwyl â’r gweithgareddau hyn ar gyfer plant chwech oed a hŷn?

Agorwch y cwpwrdd AmserGartref

Ydych chi wedi methu rhai o drêts cyffrous AmserGartref y BookTrust? Peidiwch â phoeni – rydyn ni’n storio pob un ohonyn nhw yn y Cwpwrdd AmserGartref ar eich cyfer! Gallwch chi ei agor i fwynhau amseroedd stori, canllawiau tynnu lluniau, gweithgareddau a llawer mwy o drêts.

 

Dysgu rhagor

Criw Celf Huw Aaron!

Amser Rhigwm Mawr Cymru

Ymunwch gyda ni ar gyfer dathliad blynyddol o rannu rhigymau, cerddi a chaneuon. Hwyl rhigymu i bawb!

Dysgu rhagor

Mwy o Hwyl AmserGartref

Rhigymau a Chaneuon

Rhigymau a Chaneuon

Mwynhewch ganu neu ymuno yn y symudiadau gyda’n rhestr chwarae fideos caneuon a rhigymau.

Listen to stories / Gwrando ar Straeon

Llyfrau stori a gemau

Llyfrau stori a gemau

Darllen a chydganu â’n llyfrau straeon rhyngweithiol neu chwarae un o’n gemau difyr ar-lein.