Chynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Darllen Er Pleser yn y Blynyddoedd Cynnar.

Mae Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru eleni'n dwyn ynghyd leisiau amlwg gan gynnwys awduron a darlunwyr llyfrau plant, sefydliadau ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar, yn ogystal â ffigurau pwysig eraill sy'n gweithio ym maes llyfrau plant. Bydd yn archwilio pam fod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol o ran darllen er pleser a beth allwn ni ei wneud yn y Blynyddoedd Cynnar i roi cyfle i blant ifanc deimlo eu bod yn cael eu cynrychioli a'u grymuso.

Gwyddom fod dysgu am y byd, eich hunaniaeth a'r bobl o'ch cwmpas yn dechrau yn y Blynyddoedd Cynnar, a bod llyfrau straeon a rhigymau'n offer grymus y gellir eu defnyddio i helpu plant i ddeall eu profiadau byw. Pan fyddwn ni'n siarad am amrywiaeth, rydyn ni'n hyrwyddo'r angen i fod yn gynhwysol ymhob maes, er mwyn i bob plentyn a theulu deimlo eu bod yn cael eu cynrychioli a'u gwerthfawrogi.

Gellir gwneud mwy i sicrhau fod pob plentyn yn gallu gweld ei hun yn y llyfrau y bydd yn cael mynediad iddynt o oedran ifanc, a hefyd i ddarparu mynediad i lyfrau i bob plentyn er mwyn iddynt allu profid grym trawsnewidiol darllen er pleser.

Bydd y gynhadledd yn digwydd fel cyfres o weminarau ar lein dros 4 diwrnod. Bydd y gweminarau hyn ar ffurf trafodaeth banel, 2 weithdy a 4 sesiwn rhannu ymarfer, gyda chyfraniadau a mewnwelediad oddi wrth:

 • Dapo Adeola, Awdur a Darlunydd Plant ac Awdur Preswyl mwyaf diweddar BookTrust
 • Connor Allen, Children's Laureate Cymru 2021 – 2023
 • Jo Bowers, Arbenigwr Darllen er Pleser yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Margaret Holt, Cydlynydd Dechrau Da, Llyfrgelloedd Caerdydd
 • Natalie Jerome, Dirprwy Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru
 • Jeremy Miles AS, Gweinidog Addysg a'r Iaith Gymraeg
 • Ruth Morgan, Ymarferydd Cynradd Arobryn ac Awdur Plant
 • Lucy Owen, Cyflwynydd ac Awdur
 • Cymraeg i Blant, Rhaglen sy'n cefnogi teuluoedd â phlant ifanc i ddod â'r Gymraeg i mewn i'w cartrefi
 • Cyngor Llyfrau Cymru, Elusen Genedlaethol sy'n Cefnogi'r Diwydiant Cyhoeddi yng Nghymru
 • BookTrust, elusen fwyaf y DU ym maes darllen plant

Gwybodaeth am y Gweminarau

Teitl: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Darllen er Pleser yn y Blynyddoedd Cynnar – Sesiwn Lawn y Gynhadledd

Dyddiad: Dydd Llun 21 Mawrth 2pm-3.15pm
Fformat: Myfyrio ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth a Darllen er Pleser yn y Blynyddoedd Cynnar: cymysgedd o gyflwyniadau a thrafodaethau wedi'u hwyluso gyda chyfraniadau gan bob un o'n siaradwyr gwadd
Yn cynnwys: Dapo Adeola, Connor Allen, Jo Bowers, Natalie Jerome, Jeremy Miles AS a BookTrust Cymru
Hwylusir gan: Lucy Owen
Iaith: Saesneg

*****

Teitl: Amrywiaeth a Chynrychiolaeth mewn Llyfrau Plant

Dyddiad: Dydd Mawrth 22 Mawrth 11.30am-12.30pm
Fformat: Gweithdy
Yn cynnwys: Ruth Morgan, Natalie Jerome
Iaith: Saesneg

*****

Teitl: Cydraddoldeb Mynediad i Ddarllen – Beth Ellir ei Wneud?

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Mawrth 1pm-2pm
Fformat: Gweithdy
Yn cynnwys: Julie Hayward a Claire Taylor, BookTrust
Iaith: Saesneg

*****

Teitl: Llyfrau Dwyieithog i Archwilio Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Phlant Bach

Dyddiad: Dydd Iau 24 Mawrth 10am-11am
Fformat: Sesiwn Rhannu Arferion
Yn cynnwys: Cymraeg i Blant
Iaith: Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i Saesneg

*****

Teitl: Cyrraedd Cymunedau Drwy Ddarllen

Dyddiad: Dydd Iau 24 Mawrth 1pm-1.45pm
Fformat: Sesiwn Rhannu Arferion
Yn cynnwys: Margaret Holt, Llyfrgelloedd Caerdydd
Iaith: Saesneg

*****

Teitl: Arddangos Llyfrau Dwyieithog sy'n Archwilio Amrywiaeth a Chynhwysiant

Dyddiad: Dydd Iau 24 Mawrth 2pm-2.45pm
Fformat: Sesiwn Rhannu Arferion
Yn cynnwys: Ilid Haf, Cyngor Llyfrau Cymru
Iaith: Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i Saesneg

*****

Cael y llawlyfr


Darlunio gan Diane Ewen (2022)

Beth ddwedodd cynadleddwyr 2019

Wedi mwynhau'r gynhadledd yn fawr iawn ac wedi dysgu llawer a chael syniad da. Diolch.

Cynadleddwr

Wedi mwynhau y dydd yn arw. Staff Booktrust yn gyfeillgar a barod iawn i helpu. Profiad arbennig.

Cynadleddwr

Cynhadledd ddiddorol dros ben. Syniadau ymarferol da a chyfle i drafod a datblygu syniadau am ddarllen i bwrpas a phleser. Diolch yn fawr.

Cynadleddwr