Cynadleddau Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru 2019: Pob plentyn yn darllen er pleser

Mae cynadleddau blynyddol BookTrust Cymru bellach yn rhan greiddiol yng nghalendr y blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Mae’r cynadleddau’n rhoi’r cyfle i ymarferwyr glywed siaradwyr gwych, mynd i weithdai i’w hysbrydoli, a rhannu syniadau ymarferol am sut i ddefnyddio llyfrau, storïau a rhigymau gyda phlant a theuluoedd.

Wales conferences 2019

Yn ystod y cynadleddau, buon yn ystyried y cwestiynau allweddol canlynol:

  • Beth yw manteision darllen er pleser?
  • Sut mae cynorthwyo pob plentyn yng Nghymru (0-5 oed) i brofi’r manteision hyn?
  • Sut mae cyrraedd pob plentyn – a phwy allai fod yn colli allan?
  • Pa arferion allwn ni eu cymhwyso i wirioneddol helpu plant a theuluoedd i brofi’r manteision hyn?

Ein prif siaradwr oedd Dr Deborah Robinson, Athro Cynorthwyol o Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Nottingham. Mae Deborah yn arbenigo ym maes ADY ac Anableddau ac mae’n eirioli’n angerddol dros ddarllen er pleser i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn ei phrif anerchiad ac mewn gweithdy, bu’n archwilio manteision darllen er pleser i blant ag ystod eang o ADY.

Yn y cynadleddau roedd cyfuniad o siaradwyr a gweithdai yn ogystal â sesiynau byrrach i rannu gwybodaeth ac arferion. Drwy gydol y dydd, bu’n cynadleddwyr yn brysur yn creu cyswllt rhwng y syniadau yn y sesiynau a phedwar llyfr presennol Dechrau Da sydd ar gael i deuluoedd yng Nghymru; Anifeiliaid gan Debbie Powel, Bouncing Babies gan Helen Oxenbury, Sanau Cadno gan Julia Donaldson a So Cosy gan Lerryn Korda.

Rhoddwyd deg copi o bob un o’r llyfrau hyn i bawb oedd yn bresennol i’w defnyddio gyda phlant a theuluoedd, fel rhan o Flwch Gwych Dechrau Da – deugain llyfr i gyd!

Ewch i’n tudalen Blwch Gwych am ragor o wybodaeth amdanynt a chyngor ar sut i’w defnyddio. Gallwch hefyd lawrlwytho copïau yhcwanegol o’r llawlyfr Blwch Gwych a’r gweithgareddau yma.

Os hoffech chi gael gwybod am ein cynadleddau yn y dyfodol, cofrestrwch i dderbyn Cylchlythyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru a dilynwch ni ar Twitter.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gynhadledd, anfonwch e-bost i booktrustcymru@booktrust.org.uk neu ffoniwch 02922 676775.

Beth ddwedodd cynadleddwyr 2019

Wedi mwynhau'r gynhadledd yn fawr iawn ac wedi dysgu llawer a chael syniad da. Diolch.

Cynadleddwr

Wedi mwynhau y dydd yn arw. Staff Booktrust yn gyfeillgar a barod iawn i helpu. Profiad arbennig.

Cynadleddwr

Cynhadledd ddiddorol dros ben. Syniadau ymarferol da a chyfle i drafod a datblygu syniadau am ddarllen i bwrpas a phleser. Diolch yn fawr.

Cynadleddwr