Great Books for Toddlers in Welsh and English / Llyfrau Gwych i Blant Bach yn Gymraeg a Saesneg

Alphaprint-Anifeiliaid.jpg

Ydych chi’n chwilio am lyfrau i’w darllen i’ch plentyn bach yn Gymraeg neu’n Saesneg? Boed yn llyfr amser gwely neu rywbeth i’w drysori am flynyddoedd i ddod, mae gennym ni lyfrau hyfryd i chi roi cynnig arnyn nhw gyda’ch plentyn bach yn y ddwy iaith.

Are you looking for books to read to your toddler in Welsh or English? Whether that’s a book for bedtime or something to treasure for years to come, we’ve got wonderful books for you to try with your toddler in both languages.

 • Alphaprint: Anifeiliaid (bilingual)

  Author: Sarah Powell Illustrator: Jo Ryan
  Publisher: Atebol
  Interest age: 0-4

  Bydd y plant wrth eu boddau yn archwilio’r anifeiliaid sydd wedi’u cyflwyno mewn ffordd newydd sbon yn y llyfr bwrdd hwyliog hwn ar odl.

  Children will love exploring animals as we’ve never seen them before in this fun, rhyming board book.

 • Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

  Author: Axel Scheffler Adapted by Eleri Huws
  Publisher: Rily
  Interest age: 2-6
  Reading age: 6+

  Gydag anifeiliaid llawn cymeriad ar bob tudalen, mae llawer i’w ganfod a’i archwilio yn y stori hyfryd hon am gyfeillgarwch.

  Filled with characterful animals on every page, there’s lots to spot and explore in this cheering story about friendship.

 • Cwning-od I Fyny Ac I Lawr / Funny Bunnies Up and Down (bilingual)

  Author: David Melling Adapted by Mared Edwards
  Publisher: Atebol
  Interest age: 0-5

  Llyfr bwrdd hwyliog yn llawn symudiadau i’w gwneud gyda’r plant.

  A fun and bold board book full of actions that you can do with children.

 • Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

  Author: Jan Ormerod Adapted by Delyth George Illustrator: Lindsey Gardiner
  Publisher: Rily
  Interest age: 1-5

  Llond trol o ddawnsio, hwyl a chanu, a bydd y plant wrth eu bodd yn ymuno â’r sbri.

  A riot of dancing, fun and singing that children will love to join in with.

 • Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

  Author: Laura Wall Adapted by Gill Saunders Jones
  Publisher: Atebol
  Interest age: 2-6
  Reading age: 6+

  Bydd pawb yn mwynhau’r ymweliad cofiadwy hwn â’r fferm.

  Everyone will enjoy this very memorable trip to the farm.

 • Hapus / Happy (bilingual)

  Author: Emma Dodd Adapted by Ceri Wyn Jones
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 2-5

  Stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu gyda’r tylluanod bach a mawr anwylaf.  

  A heart-warming story about enjoying play, laughter and learning with the cutest little and large owls. 

 • Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

  Author: Bob Thiele and George Davis Weiss Adapted by Tudur Dylan Jones
  Publisher: Rily
  Interest age: 2-7
  Reading age: 6+

  Llyfr lluniau llawn ysbrydoliaeth sy’n dychmygu’r byd hyfryd a lliwgar yng nghân adnabyddus Louis Armstrong.

  An inspiring picture book that imagines the wonderful and colourful world from Louis Armstrong’s classic song.

 • Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

  Author: Gillian Shields Adapted by Gwynne Williams
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 0-7
  Reading age: 3-6

  Llyfr hyfryd a gonest am deimladau, o deimlo’n heulog i deimlo’n drist, a phopeth rhwng y ddau.

  A lovable and honest book about feelings, from feeling sunny to feeling sad and everything in between.