Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Publisher: Rily

Caiff geiriau cân adnabyddus Louis Armstrong eu hategu gan ddarluniau lliwgar hyfryd. Mae bachgen bach yn mynd ar daith drwy erddi hyfryd o rosod cochion, gyda gwenau ffrindiau’n gwmni a babanod bach yn tyfu a dysgu.

Mae enfys yn addurno’r dudalen ac mae’r dydd yn troi’n nos yn narluniau hardd Tim Hopgood. Dyma lyfr lluniau i ysbrydoli plant ac oedolion fel ei gilydd.


Wonderfully colourful illustrations accompany the lyrics of the classic song by Louis Armstrong. A little boy journeys through lush gardens of red roses, with the smiles of friends passing by, newborn babies growing and learning.

Rainbows spread across the page and day transitions to night in Tim Hopgood’s beautiful illustrations. This is an inspiring picture book for children and adults alike.

More books like this

Hapus / Happy (bilingual)

Author: Emma Dodd Adapted by Ceri Wyn Jones

Stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu gyda’r tylluanod bach a mawr anwylaf.  

A heart-warming story about enjoying play, laughter and learning with the cutest little and large owls. 

Read more about Hapus / Happy (bilingual)

Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Author: Jan Ormerod Adapted by Delyth George Illustrator: Lindsey Gardiner

Llond trol o ddawnsio, hwyl a chanu, a bydd y plant wrth eu bodd yn ymuno â’r sbri.

A riot of dancing, fun and singing that children will love to join in with.

Read more about Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...