Hapus / Happy (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Mae cymaint o bethau sy’n gwneud Tylluan Fach yn hapus – cychwyn ar y dydd â chân, trydar yn braf a mwynhau gemau swnllyd yw hoff bethau tylluanod bach. Ond pan mae dysgu hedfan yn anodd, neu pan mae’r awyr yn troi fymryn yn llwyd, mae Tylluan Fawr yn rhoi cwtsh mawr i Tylluan Fach ac yn addo helpu.

Wedi’i rwymo â chlawr euraidd hardd, dyma stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu. Mae Emma Dodd wedi creu cymeriadau arbennig o annwyl, gan lwyddo i ddal y cariad sydd rhwng tylluanod bach a mawr i’r dim. Mae’r darluniau a’r penillion yn golygu bod yma lyfr annwyl i’w ddarllen wrth gael cwtsh.  


There are so many things that make Little Owl happy - starting the day with a song, chattering away and enjoying loud games are what little owls enjoy. But when it’s not so easy to learn to fly, or when the sky turns a little grey, Big Owl gives Little Owl a big cwtch and promises to help.

Bound within beautiful golden cover, this is a heart-warming story about enjoying play, laughter and learning. Emma Dodd has created irresistibly cute characters and captures the love between big and little owls wonderfully. Delightful illustrations and rhymes make this a gentle and soothing read to cuddle up with. 

More books like this

Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

Author: Gillian Shields Adapted by Gwynne Williams

Llyfr hyfryd a gonest am deimladau, o deimlo’n heulog i deimlo’n drist, a phopeth rhwng y ddau.

A lovable and honest book about feelings, from feeling sunny to feeling sad and everything in between.

Read more about Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Author: Bob Thiele and George Davis Weiss Adapted by Tudur Dylan Jones

Llyfr lluniau llawn ysbrydoliaeth sy’n dychmygu’r byd hyfryd a lliwgar yng nghân adnabyddus Louis Armstrong.

An inspiring picture book that imagines the wonderful and colourful world from Louis Armstrong’s classic song.

Read more about Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...