Cwning-od I Fyny Ac I Lawr / Funny Bunnies Up and Down (bilingual)

Publisher: Atebol

Mae’r cwning-od weithiau’n mynd i fyny, ac mae’r cwning-od weithiau’n mynd i lawr. Fe allan nhw fod yn glên ac fe allan nhw fod yn gas, yn anniben neu’n daclus, ond yn bennaf oll mae’n nhw’n llond trol o brysurdeb.

Dyma lyfr bwrdd hwyliog yn llawn symudiadau i’w gwneud gyda’r plant. I fyny neu i lawr, mae’r cwning-od bob amser yn ddigri dros ben.


Funny bunnies sometimes go up, funny bunnies sometimes go down. They can be nice and can been mean, messy or clean, but most of all they are they are a riot of activity.

This is a fun and bold boardbook full of actions that you can do with children. Whether they’re up or down, these bunnies are always hilarious.

More books like this

Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Author: Jan Ormerod Adapted by Delyth George Illustrator: Lindsey Gardiner

Llond trol o ddawnsio, hwyl a chanu, a bydd y plant wrth eu bodd yn ymuno â’r sbri.

A riot of dancing, fun and singing that children will love to join in with.

Read more about Dawns yr Anifeiliaid / Doing the Animal Bop (bilingual)

Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Author: Laura Wall Adapted by Gill Saunders Jones

Bydd pawb yn mwynhau’r ymweliad cofiadwy hwn â’r fferm.

Everyone will enjoy this very memorable trip to the farm.

Read more about Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...