Gŵydd ar y Fferm / Goose on the Farm (bilingual)

Publisher: Atebol

Pan mae Sophie a Gŵydd yn mynd i’r fferm maen nhw’n gwisgo eu hesgidiau glaw. Maen nhw’n gyffro i gyd i gael cwrdd â’r holl anifeiliaid. Cyn hir, maen nhw’n dod i adnabod cwningod, ŵyn bach, cywion, moch, buwch fawr, gafr gyfeillgar a llawer, llawer mwy. Mae Sophie a Gŵydd yn dysgu ambell beth am eu cyfeillgarwch ac yn gwneud ambell ffrind newydd hefyd.

Mae arddull unigryw i’r darluniau, ac mae’r lliwiau’n neidio oddi ar y dudalen. Bydd pawb yn mwynhau’r ymweliad cofiadwy hwn â’r fferm.   


When Sophie and Goose go to the farm they put on their wellies. They’re very excited to meet all the animals. Before long they’re getting to know bunnies, lambs, fluffy chicks, pigs, a big cow, a friendly goat and many many more. Sophie and Goose learn a few things about their friendship and make a few new friends too.

The colours of the illustrations jump from the page and have a unique style. Everyone will enjoy this very memorable trip to the farm.  

More books like this

Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

Author: Gillian Shields Adapted by Gwynne Williams

Llyfr hyfryd a gonest am deimladau, o deimlo’n heulog i deimlo’n drist, a phopeth rhwng y ddau.

A lovable and honest book about feelings, from feeling sunny to feeling sad and everything in between.

Read more about Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Author: Bob Thiele and George Davis Weiss Adapted by Tudur Dylan Jones

Llyfr lluniau llawn ysbrydoliaeth sy’n dychmygu’r byd hyfryd a lliwgar yng nghân adnabyddus Louis Armstrong.

An inspiring picture book that imagines the wonderful and colourful world from Louis Armstrong’s classic song.

Read more about Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...