Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

Publisher: Dref Wen

Gall pedwar ffrind deimlo unrhyw beth – o deimlo’n heulog i deimlo’n hwyliog, o deimlo fel brenin i deimlo dim. Mae pob diwrnod yn dechrau wrth i’r haul godi a daw teimlad, a dilynwn y ffrindiau drwy lawer o wahanol emosiynau hyd nes i’r haul fachlud. Ac wedyn mae ambell deimlad cysglyd a hyfryd amser gwely hyd yn oed.

Bydd y plant yn mwynhau’r penillion annwyl a’r darluniau bywiog wrth i’r ffrindiau ddod â’r holl emosiynau’n fyw. Dyma lyfr gonest a hyfryd – ffordd wych i ddangos bod gan bawb emosiynau cryf weithiau.


Four friends can feel anything – from feeling sunny to feeling funny, from feeling like a king to not feeling anything. Every day begins with the sun rising and a feeling, and we follow the friends through lots of the different emotions until the sun sets. And then there’s even a couple of sleepy and lovely feelings at bedtime.

Children will enjoy the adorable rhyme scheme and the vibrant illustrations as the friends bring all the emotions to life. This is an honest and lovable book – fantastic for showing that everyone has strong emotions sometimes.

More books like this

Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Author: Bob Thiele and George Davis Weiss Adapted by Tudur Dylan Jones

Llyfr lluniau llawn ysbrydoliaeth sy’n dychmygu’r byd hyfryd a lliwgar yng nghân adnabyddus Louis Armstrong.

An inspiring picture book that imagines the wonderful and colourful world from Louis Armstrong’s classic song.

Read more about Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

Hapus / Happy (bilingual)

Author: Emma Dodd Adapted by Ceri Wyn Jones

Stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu gyda’r tylluanod bach a mawr anwylaf.  

A heart-warming story about enjoying play, laughter and learning with the cutest little and large owls. 

Read more about Hapus / Happy (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...