Alphaprint: Anifeiliaid (bilingual)

Publisher: Atebol

Cawn gwrdd ag anifeiliaid mewn ffordd newydd sbon yn y llyfr bwrdd hwyliog hwn ar odl. Edrychwch yn fanwl a theimlwch y tudalennau i ddarganfod bod yr anifeiliaid wedi’u creu o olion bysedd a phethau eraill. Petalau blodau yw mwng y llew, moronen yw corn y rheino a botymau siocled yw smotiau’r jiráff! Caiff y plant gwrdd â phob anifail wrth iddo stompio neu neidio neu fwyta bwyd blasus a gall y darllenwyr brwd ymuno yn y symudiadau hefyd.

Bydd y plant wrth eu boddau yn archwilio’r lluniau yn y llyfr unigryw hwn ac yn dychwelyd i droi’r tudalennau dro ar ôl tro. Mae cymaint i’w ddarganfod – mae’n siŵr y bydd yn ffefryn gan deuluoedd, gan eu hannog i siarad am liwiau, anifeiliaid, siapiau a mwy.


Animals as we’ve never seen them before feature in this fun, rhyming boardbook. Look closely and feel the pages to discover the animals are made up of fingerprints and objects. Lion manes are flower petals, rhino horns are carrots and giraffe spots are chocolate buttons! Children meet each animal as it stomps or jumps or eats some tasty food and keen readers can join in with the actions too.

Children will love exploring the images in this unique book and return to the pages again and again. There is so much to discover this is bound to become a firm favourite for families, encouraging talk about colours, animals, shapes and more.

More books like this

Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Author: Axel Scheffler Adapted by Eleri Huws

Gydag anifeiliaid llawn cymeriad ar bob tudalen, mae llawer i’w ganfod a’i archwilio yn y stori hyfryd hon am gyfeillgarwch.

Filled with characterful animals on every page, there’s lots to spot and explore in this cheering story about friendship.

Read more about Ben a Betsan: Y Falŵn fawr / Ben and Betsan: The Big Balloon (bilingual)

Cwning-od I Fyny Ac I Lawr / Funny Bunnies Up and Down (bilingual)

Author: David Melling Adapted by Mared Edwards

Llyfr bwrdd hwyliog yn llawn symudiadau i’w gwneud gyda’r plant.

A fun and bold board book full of actions that you can do with children.

Read more about Cwning-od I Fyny Ac I Lawr / Funny Bunnies Up and Down (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...