Hyb Teuluoedd Dechrau Da Cymru

Helo! Croeso i Hyb Teuluoedd Dechrau Da Cymru.

Yma fe gewch chi awgrymiadau ar sut y gallwch chi gael hwyl yn rhannu straeon gyda’ch plentyn, mwy o wybodaeth am gynigion Blynyddoedd Cynnar BookTrust, a gweithgareddau pellach ac argymhellion am lyfrau i barhau â’ch antur ddarllen.

Os ydych chi wedi derbyn un o’n pecynnau i Blant Bach neu i Blant Cyn Oed Ysgol , peidiwch ag anghofio llenwi ein harolwg adborth byr i gael cyfle i ennill un o bum taleb Amazon gwerth £100!

Syniadau ar gyfer mwynhau’r straeon gyda’ch gilydd fel rhan o fywyd bob dydd.

Mwy o wybodaeth am y llyfrau a'r adnoddau yn eich pecynnau, a sut y gallech chi eu defnyddio nhw gyda'ch plentyn.

Gallwch chi barhau â'r hwyl gydag awgrymiadau am lyfrau a mwy!

Amser Stori BookTrust Cymru

Dewch o hyd i brofiadau newydd cyffrous yn y llyfrgell gyda gweithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim i deuluoedd â phlant 0-5 oed.

Dysgu rhagor

Dywedwch wrthym beth yw eich barn a rhowch gynnig ar raffl am ddim

Allwch chi sbario ychydig funudau i'n helpu ni i wella ein pecynnau? Llenwch arolwg byr a gallech ennill taleb anrheg Amazon gwerth £100.

Mae eich barn yn bwysig i ni a byddem wrth ein boddau yn cael eich adborth.

Cliciwch yma i fynd i'r arolwg