Ymunwch â BookTrust Cymru i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru 2020

Published on: 31 Hydref 2019

Ymunwch â ni am ein hail flwyddyn yn dathlu rhannu rhigymau a chaneuon ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar ledled Cymru, o 10 i 14 Chwefror 2020. 

Dathliad Cymru-eang o ganeuon a rhigymau ydy Amser Rhigwm Mawr Cymru. Ei nod ydy hybu ac annog gweithgarwch hwyliog a difyr yn rhannu rhigymau ar gyfer plant 0-5 oed yng Nghymru, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I ddathlu'r Amser Rhigwm Mawr Cymru nesaf, rydyn ni'n rhoi dros 20,000 o sticeri a thystysgrifau i ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd yng Nghymru.

I gymryd rhan yn Amser Rhigwm Mawr Cymru, y cyfan sydd angen ichi ei wneud i dderbyn eich tystysgrifau a'ch sticeri rhad ac am ddim ydy cofrestru a chynllunio rhai gweithgareddau rhannu rhigymau a chaneuon difyr ar gyfer y plant rydych chi'n gweithio â nhw.

Byddwn ni'n darparu syniadau ac ysbrydoliaeth i'ch helpu chi – cadwch eich llygaid yn agored am y wybodaeth ddiweddaraf gennyn ni.

Gall rhannu rhigymau a chaneuon helpu plant i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando ac iaith a rhoi cyfle iddyn nhw achub y blaen pan fyddan nhw'n dechrau dysgu darllen. Gall rhigymu hefyd helpu i feithrin hyder plentyn i siarad, canu a chymryd rhan. Ac mae hefyd yn ffordd wych i gael hwyl!

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

BookTrust Cymru sy’n trefnu Amser Rhigwm Mawr Cymru, fel rhan o’r rhaglenni y mae Llywodraeth Cymru’n eu hariannu. Mae Cyw, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Mudiad Meithrin, NDNA Cymru, PACEY Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru’n cefnogi dathliadau 2020.

Join in The Big Welsh Rhyme Time

Schools, nurseries, libraries and early years settings across Wales will soon be celebrating The Big Welsh Rhyme Time. We’ll be spending the week celebrating rhymes and songs, and all the benefits that they have for children.

The Big Welsh Rhyme Time will take place from 10-14 February 2020.

Find out more