Mae’r gyfres cartwn newydd Caru Canu yn helpu plant i ganu ac odli

Published on: 4 Hydref 2019

Mae cyfres newydd S4C, a wnaed gyda chefnogaeth BookTrust Cymru, yn helpu plant yng Nghymru i ganu ac odli.

Mae cyfres ddiweddaraf Cynyrchiadau Twt, Caru Canu yn dechrau ar wasanaeth cyn-ysgol S4C, Cyw. Datblygwyd y gyfres mewn partneriaeth â Booktrust Cymru a Mudiad Meithrin.

Caru Canu rhyme mynd drot drot

Mae’r gyfres animeiddiedig hyfryd hon yn cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen amser tawel, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd!

Caru Canu rhyme oes gafr eto

Mae 20 o ganeuon gwych ar gael i’w gwylio ar Cyw,  ar blatfform ddarlledu S4C Clic, ac ar YouTube.

Mae tudalen ‘Caru Canu’ ar wefan Cyw hefyd ac yma dewch chi o hyd i eiriau’r caneuon a cherddoriaeth cefndir a fydd yn adnodd defnyddiol iawn i rieni, gwarchodwyr ac athrawon.

Mwy o rigymau BookTrust Cymru