The best books about rugby in Welsh and English / Y llyfrau gorau am rygbi yn Gymraeg a Saesneg

Ffion-a'r-Tim-Rygbi.jpg

Ydych chi'n chwilio am lyfrau gyda cheisiau munud olaf cyffrous, taclau cryf a sgrymiau dinistriol? Rydym wedi codi'r llyfrau rygbi gorau, y ffaith a’r ffuglen gorau, i chi eu mwynhau yn y Gymraeg a ' r Saesneg.

Are you looking for books with exciting last-gasp tries, crunching tackles and decimating scrums? We’ve charged down the best rugby books, fact and fiction, for you to enjoy in Welsh and English.

 • Alun yr Arth a’r Gêm Fawr

  Author: Morgan Tomos
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 3-5

  Mae diwrnod arbennig i Alun yr Arth yn Stadiwm y Mileniwm yn gorffen yn ddiwrnod arbennig i Gymru gyfan.

  A special day for Alun the Bear at the Millennium Stadium ends up being a special day for all of Wales.

 • Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

  Author: Jonathan Melmoth Illustrator: Paul Nicholls and Non Taylor Adapted by Heledd Hawkins
  Publisher: Atebol
  Interest age: 5-10
  Reading age: 5-6

  Llyfr sticeri lliwgar a hwyliog sy'n llawn golygfeydd rygbi cyffrous.

  A colourful and fun sticker book that’s full of exciting rugby scenes. 

 • Ti a dy Rygbi..!

  Author: Sioned Lleinau Illustrator: Helen Flook
  Publisher: Gomer
  Interest age: 7-9
  Reading age: 7-9

  Stori ddarluniedig am chwaraewr rygbi uchelgeisiol sydd â'i ddawn am dorri ffenestri gyda'i gicio.

  An illustrated story about an aspiring rugby player who has a knack for breaking windows with their kicking.

 • Alun the Bear and the Grand Slam

  Author: Morgan Tomos
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 3-5
  Reading age: 3-5

  A special day for Alun the Bear at the Millennium Stadium ends up being a special day for all of Wales.

 • Ffan bach: Rygbi Cymru

  Author: Mark Williams Illustrator: Stuart Trotter
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 3-5
  Reading age: 3-5

  Mae Gareth mor angerddol am fynd i weld Cymru yn chwarae, mae'n gwneud hi'n fwy trist byth na all ei rieni fynd ag ef. Ond yna mae cyfarfod lwcus yn y parc yn newid popeth.

  Gareth is so passionate about going to see Wales play, it makes it all the more sad that his parents can’t take him. But then a lucky meeting in the park changes everything.

 • Rygbi: Ar Y Bêl Gyda Gêm Orau’r Byd

  Author: Sarah Larter Laura Gilbert Adapted by Sioned Lleinau
  Publisher: Rily
  Interest age: 5-11
  Reading age: 7+

  Llyfr llawn ffeithiau amrywiol sy ' n ymdrin â hanfodion rygbi, ei hanes a llawer mwy.

  A wide-ranging fact book that covers the basics of rugby, its history and much more.

 • Ffion a’r Tim Rygbi

  Author: Elin Meek Illustrator: Chris Glynn
  Publisher: Gomer
  Interest age: 7-9
  Reading age: 7-9

  Ffion yw ' r ferch gyntaf i chwarae i dîm rygbi ei hysgol. A all hi ddwyn perswâd ar ei holl amheuwyr?

  Ffion is the first girl to play for her school’s rugby team. Can she win over all the doubters?

 • The Little Welsh Rugby Fan

  Author: Mark Williams Illustrator: Stuart Trotter
  Publisher: Y Lolfa
  Interest age: 3-5
  Reading age: 3-5

  Gareth is so passionate about going to see Wales play, it makes it all the more sad that his parents can’t take him. But then a lucky meeting in the park changes everything.

 • Seren a Sbarc yn Achub (Cwpan) y Bydysawd

  Author: Elidir Jones Illustrator: Huw Aaron
  Publisher: Broga
  Interest age: 6-8
  Reading age: 6+

  Antur, perygl a hiwmor a darluniau gwych mewn un llyfr perffaith.

  Adventure, danger, humour and fantastic illustrations in one perfect book.