Rygbi: Ar Y Bêl Gyda Gêm Orau’r Byd

Publisher: Rily

Mae'r llyfr ffeithiau hwn yn cynnwys cymaint am rygbi. Mae'n cynnwys y pethau sylfaenol fel y rheolau a hanes y gêm hyd at Gwpan y Byd 2019 Siapan. Fe welwch chi rygbi cadair olwyn, rygbi i fenywod, rygbi ar y traeth a rygbi eira yma.

Mae yna lwyth o awgrymiadau am rygbi fel safle a rolau'r 15 chwaraewr, a sut i basio, cario a chicio. Ac os nad ydych erioed wedi adnabod enw unrhywbeth mae'r holl eirfa defnyddiol yng nghefn y llyfr. Bydd rhagflas mawr o Gwpan y Byd Siapan yn eich cyffroi am y twrnamaint sydd i ddod a’n rhoi'r holl ffeithiau a hanes i chi.

Mae wedi'i gynllunio'n dda ac mae llawer o ddelweddau i ddod â'r cyfan yn fyw. Yn hanfodol i ddilynwyr rygbi, boed yn gyn-filwyr y gêm neu’n gefnogwyr newydd.


This fact book covers so much about rugby. There’s all the basics of the rules and a timeline of the game going up to the Japan 2019 World Cup. You’ll find wheelchair rugby, women’s rugby, beach rugby and snow rugby here.

There’s a whole bunch of top tips about rugby like the positions and roles of the 15 players, and how to pass, carry and kick. And if you’ve ever not known what something’s called there’s all the useful vocab in the back of the book. A big preview of the Japan World Cup will get you excited for the upcoming tournament and arm you with all the facts and history.

It’s nicely designed and there’s a lot of images to bring it all to life. A must for seasoned veterans of the game and new fans alike.

More books like this

Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Author: Jonathan Melmoth Illustrator: Paul Nicholls and Non Taylor Adapted by Heledd Hawkins

Llyfr sticeri lliwgar a hwyliog sy'n llawn golygfeydd rygbi cyffrous.

A colourful and fun sticker book that’s full of exciting rugby scenes. 

Read more about Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Ti a dy Rygbi..!

Author: Sioned Lleinau Illustrator: Helen Flook

Stori ddarluniedig am chwaraewr rygbi uchelgeisiol sydd â'i ddawn am dorri ffenestri gyda'i gicio.

An illustrated story about an aspiring rugby player who has a knack for breaking windows with their kicking.

Read more about Ti a dy Rygbi..!

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...