Alun yr Arth a’r Gêm Fawr

Publisher: Y Lolfa

Mae'n ddiwrnod arbennig i Alun yr Arth. Mae'n mynd gyda Mam a Dad i Stadiwm y Mileniwm i wylio Cymru yn chwarae rygbi. Yn y gêm mae Alun mor gyffrous ei fod eisiau ymuno. Mae'n rhedeg i lawr i'r cae, yn gafael ar y bêl ac yn torri'r linell gais. Ac mae'n sgorio! Ond fe sgoriodd i'r tîm anghywir - trychineb. Nid yw'r dorf yn hapus. Roedd rhedeg Alun mor drawiadol, mae'r capten yn dod ag Alun yn ôl i chwarae eto. A’r tro hwn mae Alun yn chwarae i’r cyfeiriad cywir.

Mae'r chwaraewyr yn ystod gyffrous o anifeiliaid: cŵn, hipos, crocodeiliaid, rhinos a llewod. Yn rhan o gyfres Alun yr Arth, mae hon yn stori hwyliog a mwdlyd gyda Chymraeg syml sy’n dda i’w darllen i blant dan 5 oed neu gyda phlant sy’n dechrau darllen yn annibynnol.

Ar gael yn Saesneg hefyd fel Alun the Bear and the Grand Slam.


It’s a special day for Alun the Bear. He’s going with Mam and Dad to the Millennium Stadium to watch Wales play rugby. At the game Alun is so excited he wants to join in. He runs down to the pitch and catches hold of the ball and makes a break for the try line. And he scores! Only he scored for the wrong team – what a disaster. The crowd isn’t happy. Alun gets another chance when a Wales player gets injured. The captain was so impressed by Alun’s running he brings him back. And this time Alun plays in the right direction.

The players are an exciting range of animals: dogs, hippos, crocodiles, rhinos and lions. Part of the Alun the Bear series, this a fun and muddy story with simple Welsh that’s good to read under 5’s or great for children starting off reading independently.
Also available in English as Alun the Bear and the Grand Slam.

More books like this

Ffan bach: Rygbi Cymru

Author: Mark Williams Illustrator: Stuart Trotter

Mae Gareth mor angerddol am fynd i weld Cymru yn chwarae, mae'n gwneud hi'n fwy trist byth na all ei rieni fynd ag ef. Ond yna mae cyfarfod lwcus yn y parc yn newid popeth.

Gareth is so passionate about going to see Wales play, it makes it all the more sad that his parents can’t take him. But then a lucky meeting in the park changes everything.

Read more about Ffan bach: Rygbi Cymru

Alun yr Arth a’r Gêm Fawr

Author: Morgan Tomos

Mae diwrnod arbennig i Alun yr Arth yn Stadiwm y Mileniwm yn gorffen yn ddiwrnod arbennig i Gymru gyfan.

A special day for Alun the Bear at the Millennium Stadium ends up being a special day for all of Wales.

Read more about Alun yr Arth a’r Gêm Fawr

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...