Ffan bach: Rygbi Cymru

Publisher: Y Lolfa

Mae Gareth yn caru chwarae rygbi yn yr ardd ac yn y stryd ac yn ei ystafell wely. Ond yn anad dim, mae’n caru mynd i weld gemau rygbi gyda'i dad.Y broblem yw bod tad Gareth i ffwrdd yn gweithio ac mae ei fam yn gweithio bob diwrnod gêm hefyd. Pan mae Gareth yn cwrdd â ffan rygbi bach arall yn y parc mae Gareth wrth ei fodd ei fod yn gallu mynd gyda'i ffrind newydd a'i deulu.

Bydd y stori syml hon yn apelio at unrhyw un sydd wrth ei fodd yn gwylio rygbi hefyd. Mae'r lluniau'n llachar ac yn lliwgar iawn. Bydd cefnogwyr Cymru wrth eu bodd â'r holl ddreigiau a bathodynnau Cymru ar bob tudalen.

Ar gael yn Saesneg hefyd fel The Little Welsh Rugby Fan.


Gareth loves to play rugby in the garden and in the street and in his bedroom. But most of all he loves going to see rugby games with his dad. The problem is Gareth’s dad is away on work and his mum works every match day too. When Gareth meets another little rugby fan in the park Gareth is overjoyed that he can go with his new friend and his family.

This straightforward story will appeal to anyone who loves to go watch rugby too. The illustrations are very bright and colourful. Wales fans will love all the Welsh dragons and Wales badges on every page.

Also available in English as The Little Welsh Rugby Fan.

More books like this

Dau Mewn Cae

Author: Ceri Wyn Jones Illustrator: Adrian Reynolds

A rhyming story about two rugby-loving brothers.

Stori ar fydr ac odl am ddau frawd sydd wrth eu boddau â rygbi.

Read more about Dau Mewn Cae

Hapus / Happy (bilingual)

Author: Emma Dodd Adapted by Ceri Wyn Jones

Stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu gyda’r tylluanod bach a mawr anwylaf.  

A heart-warming story about enjoying play, laughter and learning with the cutest little and large owls. 

Read more about Hapus / Happy (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...