Ffion a’r Tim Rygbi

Publisher: Gomer

Pan fydd Mr Browen yn gofyn i Ffion ymuno â thîm rygbi’r bechgyn nid yw hi wir yn siŵr amdano. Wedi'r cyfan dydy hi ddim hyd yn oed yn chwarae rygbi. Mae'r bechgyn ar y tîm yn amheus hefyd. Ond fel mae’n digwydd roedd taid Ffion yn arfer chwarae i Llanelli. Ar ôl rhywfaint o hyfforddiant dros y penwythnos gyda'i thad-cu yn y parc, Ffion yw'r chwaraewr gorau ar y cae yn erbyn Ysgol y Waun ac mae'n dangos i bawb beth mae’n gallu ei wneud.

Mae stori Ffion yn dangos, gydag ychydig o help, y gall unrhyw un gyflawni unrhyw beth, dry bob storm a gormes. Mae'r lluniau du a gwyn yn helpu i ddod â'r rygbi’n fyw. Dyma lyfr a fyddai’n apelio at ferched a bechgyn, neu unrhyw un sy’n hoff o underdog.


When Mr Browen asks Ffion to join the boys’ rugby team she’s really not sure about it. After all she doesn’t even play rugby. The boys on the team are sceptical too. But then it turns out Ffion’s grandad used to play for Llanelli. After some practice over the weekend with her grandad in the park, Ffion controls the game against Ysgol y Waun and shows everyone what she can do.

Ffion’s story shows that with a bit of help anyone can achieve anything, even against the odds. The black and white illustrations help bring the rugby to life. This is a book that would appeal to girls and boys, or anyone who likes an underdog.

More books like this

Ti a dy Rygbi..!

Author: Sioned Lleinau Illustrator: Helen Flook

Stori ddarluniedig am chwaraewr rygbi uchelgeisiol sydd â'i ddawn am dorri ffenestri gyda'i gicio.

An illustrated story about an aspiring rugby player who has a knack for breaking windows with their kicking.

Read more about Ti a dy Rygbi..!

Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Author: Jonathan Melmoth Illustrator: Paul Nicholls and Non Taylor Adapted by Heledd Hawkins

Llyfr sticeri lliwgar a hwyliog sy'n llawn golygfeydd rygbi cyffrous.

A colourful and fun sticker book that’s full of exciting rugby scenes. 

Read more about Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...