Seren a Sbarc yn Achub (Cwpan) y Bydysawd

Publisher: Broga

Yn y nofel graffig (comic) gyffrous hon rydyn ni’n dilyn ein harwyr Seren a Sbarc wrth iddyn nhw deithio o Gymru fach yr holl ffordd i Siapan. Pan maen nhw yna maen nhw’n ceisio achub Cwpan y Bydysawd. Yn ystod eu hantur ryngwladol mae Seren a Sbarc yn cwrdd â thîm rygbi Cymru ac yn trio dysgu chwarae’r gêm.  

Chwilio am antur a pherygl? Chwilio am hiwmor? Chwilio am lyfr gwahanol i’r arfer? Wel, dyma’r union lyfr i ti! Bydd arlunwaith doniol Huw Aaron yn gwneud i ti chwerthin cymaint â’r stori ei hun. Mae Seren a Sbarc yn bâr perffaith – un yn synhwyrol a’r llall ychydig yn ddwl – a byddi di ar eu hochr nhw o’r dechrau, yn gobeithio y byddan nhw’n llwyddo i achub Cwpan y Bydysawd.


In this exciting graphic novel, we follow Seren and Sbarc, our heroes, on their journey from Wales all the way to Japan. When they arrive, they try to save Cwpan y Bydysawd (The Universe Cup). During their international adventure the pair meet the Welsh rugby team and try to learn how to play the game.

Looking for adventure and danger. Looking for humour? Want something different to usual? Then look no further! Huw Aaron’s funny illustrations will make you laugh just as much as the story itself. Seren and Sbarc make a perfect pair – one’s sensible and the other’s a little bit silly – and you’ll be on their side from the very beginning, hoping they manage to save Cwpan y Bydysawd.

More books like this

Ffion a’r Tim Rygbi

Author: Elin Meek Illustrator: Chris Glynn

Ffion yw ' r ferch gyntaf i chwarae i dîm rygbi ei hysgol. A all hi ddwyn perswâd ar ei holl amheuwyr?

Ffion is the first girl to play for her school’s rugby team. Can she win over all the doubters?

Read more about Ffion a’r Tim Rygbi

Ti a dy Rygbi..!

Author: Sioned Lleinau Illustrator: Helen Flook

Stori ddarluniedig am chwaraewr rygbi uchelgeisiol sydd â'i ddawn am dorri ffenestri gyda'i gicio.

An illustrated story about an aspiring rugby player who has a knack for breaking windows with their kicking.

Read more about Ti a dy Rygbi..!

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...