Wythnos 3: Cylymau Tafod

Gwylio neu wrando ar Gylymau Tafod Her Rigymu Dosbarth Derbyn isod. Beth ydy’ch hoff un chi?

Allwch chi eu dweud nhw mor gyflym â phosib? Mae gan y rhain lawer o eiriau a chaneuon i gael eich tafod o’u hamgylch! Peidiwch â phoeni os yw pethau’n mynd o chwith – y peth pwysig yw’ch bod chi’n cael hwyl â’r geiriau!

Pedoli Pedoli

Yellow Butter, Purple Jelly

Tarw Corniog

The Seasons